Lietuvos verslo konfederacija (LVK) bendradarbiaudama su verslo ir švietimo  atstovais bei siekdama Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį, parengė 3 ir atnaujino 2 modulines Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) profesinio mokymo programas bei joms skirtas mokymosi priemones.

Tarp atnaujintų – Java programuotojo ir Programinės įrangos testuotojo modulinės profesinio mokymo programos. Tarp naujai parengtų – .NET programuotojo, PHP programuotojo ir JavaScript programuotojo modulinės profesinio mokymo programos.

„Buvo orientuojamasi į turinio atnaujinimą, nes technologijos sparčiai keičiasi. Taip pat į naujų globaliai taikomų vadybinių ir technologinių temų įtraukimą, tuo pačiu ir lektorių kompetencijų atnaujinimą, kad baigę šias specialybes, studentai galėtų pilnavertiškai įsijungti į darbo rinką. Buvo suteikta svarbi metodinė  pagalba profesinėms  mokykloms, siekiančioms įgyvendinti Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) programas,  pateikti  išsamūs  teorinių ir praktinių  užduočių mokinio sąsiuviniai. Tikime, kad šios priemonės   galės užtikrinti  spartesnį profesinių programų, orientuotų į IRT sektorių diegimą“, – teigia  IRT modulinių profesinio mokymo programų rengimo ekspertų komandos vadovė, UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ direktorė Laura Vaišnorė.

Anot L. Vaišnorės, atnaujinant ir rengiant naujas modulines profesinio mokymo programas itin didelis dėmesys buvo skirtas praktinėms užduotims parengti, kurios buvo pateiktos teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuviniuose. Jos yra laisvai prieinamos ne tik profesinių mokyklų dėstytojams ir studentams, bet ir visiems besidomintiems. Buvo įdėtos didelės ekspertų komandos pajėgos, paruošta beveik po 200 ir daugiau užduočių kiekvienai programai.

Ekspertų grupė buvo suburta iš projektą įgyvendinančių partnerių – UAB „Baltijos kompiuterių akademija“, VšĮ „Vilniaus technologijų mokymo centras“ ir VšĮ  „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“.

Taip pat buvo pasitelkti išoriniai ekspertai, dirbantys bendrovėse „Baltic Amadeus“, „EIS Group Lietuva“, „Festo Lietuva“, „Forbis“, „FrontIT“, „Metasite Business Solutions“, „Telesoftas“, Danske Bank ir turintys ilgametę darbo patirtį programinės įrangos kūrime ir testavime. Jie teikė savo  pastabas ir pasiūlymus, kad rengiamos programos visiškai atitiktų rinkos poreikius.

Projekto ekspertų komanda atliko esamos situacijos analizę, nagrinėjo anksčiau rengtų modulinių programų ir užduočių sąsiuvinius bei gerosios praktikos pavyzdžius, rengė ir atnaujino modulinių programų specifikacijas, turinį ir modulių aprašymus bei aptarė tai su verslo atstovais.

Pasikeitus profesinio mokymo programų rengimo tvarkos aprašui ir reikalavimams, buvo atlikti programų turinio bei metodiniai atnaujinimai. Modulinių programų atnaujinimo procese buvo atsisakyta konkrečių IT programų ir įrankių įvardijimo, dėl sparčios jų technologinės kaitos, o programos papildytos naujomis temomis, kurių nebuvo anksčiau ir kurioms buvo jaučiamas rinkos poreikis.

Pažangioms šalies verslo įmonėms bendradarbiaujant su profesinio mokymo centrais buvo parengtos rinkos poreikius atitinkančios Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) profesinio mokymo modulinės programos,  orientuotos  į naujausias technologijas ir metodikas, nes siekiama, kad jaunuoliai, įgiję kvalifikaciją, galėtų daug sėkmingiau adaptuotis globalioje darbo rinkoje. Be Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srities, LVK kartu su partneriais sėkmingai rengia ir atnaujina modulines profesinio mokymo programas ir joms skirtas mokymosi priemones vandens ir kelių transporto, kranų operatorių, sveikatos priežiūros, grožio ir sveikatingumo paslaugų, tekstilės ir odos gaminių, maisto pramonės, medienos gaminių gamybos, poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos, nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų ir su sandėliavimu susijusiuose sektoriuose.

Panašūs įrašai