Siekiant išsaugoti ir puoselėti Lietuvos kultūros ir istorijos paveldą, skatinti edukaciją, pažintį su Aukštaitijos siaurojo geležinkelio urbanistinėmis ir architektūrinėmis vertybėmis bei unikalia infrastruktūra, lietuviškomis tradicijomis ir įspūdingu gamtovaizdžiu, ugdyti aktyvaus laisvalaikio praleidimo kultūrą ir įpročius, š. m. birželio mėn. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Šiek tiek istorijos

XIX amžiaus pabaigoje Lietuvoje susiformavus plačiųjų geležinkelių tinklui ir norint jį aprūpinti kroviniais ir keleiviais, reikėjo prie svarbiausių punktų tiesti siauruosius privažiuojamuosius geležinkelius. Siaurasis geležinkelis buvo tiesiamas etapais – 1891 m. pradėtas tiesti ir 1895 m. lapkričio 11 d. atidarytas 750 mm pločio Švenčionėlių – Pastovų ruožas, o 1898 m. geležinkelis nutiestas iki Panevėžio. Atidarymo metu 1899 m. siaurojo geležinkelio linija turėjo du depus – Švenčionyse ir Panevėžyje, 15 garvežių, 112 krovininių, 58 įvairaus tipo keleivinius, 6 pašto vagonus ir 154 krovinines platformas. 1903 m. juo pervežta 65000 tonų krovinių ir 40632 keleiviai.
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu, 1918–1940 m., kuriant siaurojo geležinkelio tinklą daug prisidėjo vietos savivaldybės. 1921 m. pratęsta siaurojo geležinkelio statyba iš Gubernijos į Šiaulius. Vėliau atsirado atkarpa iš Pasvalio į Biržus. 1937–1938 m. nutiestas ruožas iš Panevėžio į Joniškėlį.
Pakilimą siaurasis geležinkelis išgyveno tarpukariu. Vėliau jo įprastos funkcijos ėmė silpti, kol 2001 m. jis nustojo veikti kaip susisiekimo priemonė ir buvo įkurtas kaip istorinis – turistinis traukinys.
Dabar veikiantis 68,4 km ilgio siaurojo geležinkelio ruožas Panevėžys – Rubikiai eina pro Taruškas, Raguvėlę, Surdegį, Troškūnus, Anykščius, Bičionis.

Siaurukas kviečia pažinti ir pramogauti

Nepakartojamas Siauruko kolektyvas siekia išsaugoti ir puoselėti Lietuvos kultūros ir istorijos paveldą, skatinti edukaciją, pažintį su Aukštaitijos siaurojo geležinkelio urbanistinėmis ir architektūrinėmis vertybėmis bei unikalia infrastruktūra, lietuviškomis tradicijomis ir įspūdingu gamtovaizdžiu, ugdyti aktyvaus laisvalaikio praleidimo kultūrą ir įpročius ir kviečia visus į neprilygstamas keliones siauruoju traukiniu.
Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį rengiami reguliarūs reisai Anykščiai–Rubikiai–Anykščiai, edukacinės kelionės „Panevėžio Siaurukas“, įvairios užsakomosios pramoginės kelionės iš Panevėžio ar Anykščių stotelių – traukinio užpuolimas miške, Balio Karazijos vyndarystės istorija, lietuviškas skonis su smalsumo pagardais ir emocijos padažu, pagal prof. Rimvydo Laužiko knygą „Istorinė Lietuvos virtuvė”, sraigių degustacija, autorinio „Šušvės midaus” degustacija, Troškūnų vienuolyno paslaptys ir dar daug kitų įdomybių.
Siauruko pramogų organizatoriai mielai priima individualius užsakymus pažintinėms kelionėms, šventėms, edukaciniams renginiams. Daugiau informacijos rasite www.siaurukas.eu.
Geros nuotaikos ir turiningo laisvalaikio su Siauruku!

Panašūs įrašai