Besiruošiant rudens politinio sezono pradžiai, Lietuvos verslo konfederacija (LVK) toliau žengia pokyčių įgyvendinimo link. Šią savaitę LVK nariams ir visuomenei pristatomos naujos LVK veikloje įdiegtos praktikos, susijusios su skaidrumo ir atskaitingumo didinimu organizacijoje.

„Verslo organizacijos atvirumas yra būtina sąlygą, kad visuomenė, valdžia pasitikėtu verslu ir jo atstovais. Todėl norime, kad LVK būtų auksiniu verslo atstovavimo standartu ir pavyzdžiu mūsų kolegoms ir partneriams. Pirmieji įdiegėme skaidrumo registrą, kuris apima ne tik organizacijos poveikį teisėkūrai, bet ir vidinių interesų derinimą bei galimų konfliktų vengimą“, – sakė LVK prezidentas Andrius Romanovskis.

Praeitą savaitę LVK prezidiumas patvirtino naują Interesų konfliktų valdymo politiką, kuri bus taikoma visiems LVK atstovams – prezidentui, viceprezidentams, prezidiumo nariams, generaliniam direktoriui ir darbuotojams. Politika numato naujas interesų konfliktų valdymo priemones –  apibrėžia privačius interesus, interesų konfliktų situacijas, įveda savanorišką interesų deklaravimą bei pareigą nusišalinti nuo interesų konfliktą keliančių sprendimų priėmimo. Taip pat naujoje politikoje atsiranda “keturių akių principas”, kuris leidžia sprendimus dėl interesų konfliktų valdymo priimti kolegialiai, o ne vienasmeniškai.  

LVK internetiniame puslapyje yra įdiegtas Skaidrumo registras, kuriame nurodyti į įvairias prie valstybės institucijų veikiančias darbo grupes, komisijas, tarybas deleguoti organizacijos atstovai, viešinami LVK pateikti pasiūlymai teisėkūrai.

„Manome, jog vadovybė turi lemiamą įtaką organizacijos vidinei kultūrai ir jos reputacijai visuomenėje, tad pokyčius pradedame patys nuo savęs. Būtent LVK vadovams ir kolegialių valdymo organų nariams numatytos naujos pareigos atskleisti informaciją apie savo interesus, kiek įmanoma plačiau deklaruoti savo veiklą“, – sakė A. Romanovskis. „Manome, jog šie sprendimai ne tik didins LVK veiklos viešumą, bet ir paskatins kitus perimti mūsų gerąją praktiką“.

LVK generalinei direktorei Inetai Rizgelei užsiregistravus lobiste, LVK tapo vienintele verslo organizacija, kurios prezidentas ir generalinis direktorius yra registruoti lobistai. Siekiant dar labiau padidinti LVK vadovybės atskaitingumą,  LVK puslapyje pradėti viešinti visi jų susitikimai bei lobistinės veiklos deklaracijos. Be to, A. Romanovskis ir I. Rizgelė savanoriškai deklaravo savo privačius interesus Elektroninio deklaravimo sistemoje, nors tokia pareiga asociacijų vadovams šiuo metu nėra taikoma.

Tolimesnių LVK pokyčių kryptis nubrėš rudenį vyksiantis neeilinis LVK Kongresas, kurio metu bus peržiūrėtas LVK valdysenos modelis, atnaujinta LVK kolegialių valdymo organų personalinė sudėtis.

Su 2020 m. rugpjūčio 7 d. patvirtinta LVK interesų konfliktų valdymo politika galite susipažinti čia.

Panašūs įrašai