2020 m. spalio 22 d. įvyko pirmasis Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) Tarybos posėdis, kuriame fiziniu ir nuotoliniu būdu dalyvavo visi išrinkti Tarybos nariai. Šio organizacijai ypač svarbaus posėdžio metu LVK Taryba slaptu balsavimu išrinko Prezidentą bei Valdybą, kuri 2020-2024 m. kadencijos laikotarpiu bus atsakinga už LVK pozicijos formavimą organizacijai svarbiais klausimais.

 „Mūsų visų organizacija“

Primename, jog vadovaujantis LVK įstatų 5.14 papunkčiu „Valdyba yra kolegialus LVK organas (toliau – Valdyba), kuris svarsto einamuosius klausimus, formuoja pozicijas svarbiais klausimais, kontroliuoja Generalinio direktoriaus veiklą, kitų LVK organų veiklą bei padeda Prezidentui kolegialiai priimti sprendimus. Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas, kuris į Valdybą paskiriamas automatiškai, ir 6 Viceprezidentai“. Tarybos nariai posėdyje iškėlė Andriaus Romanovskio, LVK nario, Lietuvos draudikų asociacijos ir Meta Advisory Lithuania atstovo Taryboje, kandidatūrą. Perimdamas žodį iš narių kandidatas teigė: „LVK – mūsų visų organizacija, kurioje visi turime savo interesus, ir nepaisant to, jog jie gali būti konfliktuojantys, esame susitelkę bendro siekio link“. Suskaičiavus slapto balsavimo rezultatus buvo patvirtinta Andriaus Romanovskio kandidatūra Prezidento pozicijai užimti, kur iš viso gauti 22 užpildyti biuleteniai (12 fizinių ir 10 nuotolinių), iš kurių 21 balsas atiduotas už A. Romanovskio kandidatūrą. Naujai išrinktas Prezidentas vadovaus Valdybos veiklai ir atstovaus LVK interesams Lietuvos bei užsienio institucijose.

Skirtingų sektorių profesionalus atstovavimas

Vadovaujantis LVK įstatais, Taryba Prezidento teikimu iš Kongreso išrinktų Tarybos narių skiria ir atšaukia 6 Viceprezidentus, kurie visi kartu sudaro Valdybą, atšaukia juos iš pareigų. LVK Prezidentas A. Romanovskis teikdamas Viceprezidentų kandidatūras išskyrė tris kriterijus, kuriais remiantis buvo svarstomos jų kandidatūros:

  • Tam tikros rinkos arba srities atstovavimas
  • Valdysenos kompetencijos
  • Konkurencinis pranašumas, lyginant su kitomis organizacijomis, pasireiškiantis per lyčių lygybės, veržlumo ir ambicingumo aspektus.

Prezidento teikimu Tarybos nariai patvirtino šias 6 Viceprezidentų kandidatūras – Dovilės Burgienės (Advokatų profesinė bendrija WALLESS) ir Mariaus Dubnikovo (Everise Labs, UAB), už jų pasiryžimą ir atsidavimą organizacijai iššūkių kupiname laikotarpyje, Kristinos Nemaniūtės-Gagės (Lietuvos vaistinių asociacija) – sveikatos sektoriaus atstovės, Lauros Blaževičiūtės (All Media Lithuania, UAB) – žiniasklaidos atstovės, Arūno Bertašiaus (Rhenus Logistics, UAB ir Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija) – logistikos sektoriaus atstovo ir Liudo Zakarevičiaus (Philip Morris Baltic, UAB) – stambios įmonės, mokesčių mokėtojo prasme, atstovo.  Šie LVK Valdybos nariai 2020-2024 m. kadencijos metu formuos LVK pozicijas ir kontroliuos organizacijos organų veiklą.

Sveikiname LVK Valdybą priėmus iššūkį formuoti LVK pozicijas svarbiais klausimais ir ją atstovauti!

Panašūs įrašai