Ketvirtadienį įvyko pirmasis naujo formato Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) narių nuotolinis susitikimas su LR Aplinkos ministru  S. Gentvilu. Susitikimo metu LVK nariai diskutavo apie ekonomikos žalinimo svarbą, problemas, su kuriomis susiduria LVK vienijamų sektorių atstovai bei aptarė kitus Lietuvos verslams itin aktualius klausimus.

Lietuvos verslo konfederacijos atstovai pristatė savo poziciją ir siūlymus Ministrui dėl mokestinės sistemos tobulinimo. Vienas esminių susitikime aptartų siūlymų – atsisakyti papildomo mokesčio, taikomo privačių miškų savininkams – privalomųjų 5 proc. atskaitymų nuo veiklos į valstybės biudžetą. Šį siūlymą LVK sausio mėnesį jau yra pateikusi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei  ir  Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai. LVK pastebi, jog toks mokestis  nėra taikomas kitose Europos Sąjungos šalyse ir diskriminuoja privačių miškų savininkus valstybinių miškų valdytojų atžvilgiu.

Vyriausybei ruošiantis peržiūrėti mokestines lengvatas, diskutuota apie lengvatų iškastiniam kurui atsisakymą, kuris leistų įgyvendinti dalį žaliosios politikos tikslų. „Esame pateikę Finansų ministerijai mokestinius pasiūlymus, siūlydami  atsisakyti iškastinio kuro lengvatų. Tai yra vienas iš esminių mūsų ideologinių ir ilgalaikių tikslų“, – teigė LVK prezidentas Andrius Romanovskis. Susitikimo metu LVK atstovai išskyrė ES priimtos direktyvos 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo perkėlimo svarbą. Verslo atstovai buvo patikinti, jog valstybė keldama aplinkosauginius standartus ypatingai rūpinsis lietuviško verslo konkurencingumo išsaugojimu.

Taip pat buvo paliestas daugiabučių namų administravimo reguliavimo klausimas, siekiant sudaryti galimybę patalpų savininkams valią pareikšti pandemijos sąlygomis saugiu nuotoliniu būdu, naudojant elektronines priemones. Taip pat LVK atstovai atkreipė dėmesį į tai, jog verslas šiuo metu jau turi įvairias e-sistemas, kurios yra naudojamos gyventojų, todėl noras kurti centralizuotą sistemą, reikštų neefektyvų lėšų naudojimą ir nereikalingą konkuravimą su privačiu sektoriumi. Šiuo klausimu buvo pabrėžtas tikslas sureglamentuoti turimas sistemas, neatsiliekant nuo taikomųjų standartų.

Nuotolinėje diskusijoje nagrinėtos ir vėjo jėgainių poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Yra pastebima, jog kyla didelių nesusipratimų, kuomet yra gan priešiškas nusiteikimas atsinaujinančios energetikos atžvilgiu, nustatant dažnai nelogiškus ar perteklinius reikalavimus. „Iki šiol vėjo energetikoje stokojome aplinkos apsaugos specialistų supratimo ir palaikymo. Todėl  iš naujosios Ministerijos vadovybės labai tikimės pokyčių šioje srityje“, – minėjo LVK prezidentas A. Romanovskis.

Susitikime aptartas ir Klaipėdos tapimas žaliuoju uostu. Buvo iškeliamos grėsmes, terminalams nesusitvarkius su tarša bei įvardintas aiškus kontrolės reikalavimas, siekiant išsaugoti aukštus uosto aplinkosaugos standartus.

Panašūs įrašai