Lietuvos verslo konfederacija (LVK) pakartotinai kreipėsi į LR Vyriausybę dėl „Subsidijos nuo Covid-19 labiausiai nukentėjusioms įmonėms“ priemonės reguliavimo. Nors priemonė skirta skatinti verslų atsigavimą, yra pastebima, jog dėl nustatytų naujų subsidijų lubų, labiausiai nukentės tos įmonės, kurios įdarbino daugiausiai darbuotojų.

„Viena iš esminių kompensacijų strigimo priežasčių – nelogiški išmokų ribojimai. Vyriausybė suplanuoja milžinišką sumą pinigų, tačiau didelė dali mokesčių mokėtojų jų gauna neproporcingai mažai, lyginant su patirtais nuostoliais ir jų sumokėtais mokesčiai. Tai yra ne tik nesąžininga, bet ir žalinga, nes daugelio verslų išlikimas yra tik Vyriausybės rankose“, – minėjo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.

Priešingai nei tikėjosi verslo atstovai, minėtoji priemonė negarantuos verslams subsidijų, pagal jų sumokėtų mokesčių dydį. Didžiausią problemą kelia nustatytos subsidijos lubos – iki 100 000 EUR vienam ūkio subjektui (visoms susijusioms įmonėms), kai komunikatas ženklai padidina limitą. Tokios priemonės taikymo sąlygos leis tinkamą subsidiją gauti tik mažoms įmonėms, kurios 2019 sumokėjo GPM.  Šiuo atveju yra pastebima, jog kuo daugiau įmonė sukuria darbo vietų, tuo mažesnę subsidiją dėl įvestų subsidijos lubų, ji galės gauti. Pavyzdžiui, 170 darbo vietų sukurianti įmonė galėtų gauti tik 30 proc. galimos paramos t.y. tik 100 000 EUR.

Lietuvos verslo konfederacija nori užtikrinti vienodas sąlygas verslui, kadangi dalis jų, jau metus nesulaukia tinkamos valstybės pagalbos. Siekdami skatinti palankių ekonominių sąlygų Lietuvos verslams kūrimą, LVK atstovai yra pasiruošę bendradarbiauti ir išsakyti verslo poreikius valdžios institucijoms.

Panašūs įrašai