Lietuvos verslo konfederacija, kartu su nacionalinėmis darbdavių organizacijomis ir nacionalinėmis  profesinėmis sąjungomis, pateikė LR Vyriausybei pakeitimų projektą, kuriuo skatinama didesnį dėmesį skirti darbuotojų teisėms. Socialiniai partneriai dokumentą parengė atsižvelgdami į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktus pasiūlymus dėl Darbo kodekso keitimo.

„Su naujuoju Darbo kodekso priėmimu susiformavo ir nauja darbuotojų ir darbdavių susitarimo kultūra. Šį kartą pasiūlymų paketas yra skirtas mūsų darbuotojų darbo aplinkos gerinimui – pradedant mobingo problemų sprendimu ir baigiant bazinių teisių užtikrinimu“, – teigia Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.   

Socialiniai partneriai, dalyvaujantys LR Trišalėje taryboje, pateikė 2, 25, 30, 47, 51, 55, 72-1, 75, 117, 126, 36, 138, 169 ir 171 įstatymų pakeitimo projektus. Pasiūlymuose – didesnis dėmesys lygiateisiškumo skatinimui darbo aplinkoje: draudžiama diskriminacija dėl sveikatos būklės ir pilietybės, taip pat dėl priklausymo profesinėms sąjungoms. Projekte ypatingai išryškinama asmens sveikatos būklės apsauga, didesnė teisinė apsauga onkologinėms ligomis sergantiems darbuotojams, taip pat prieinamesnė psichologinio smurto – mobingo prevencija darbo vietoje.

„Vieningas susitarimas parodo, jog organizacijos, atstovaudamos skirtingus interesus siekia susitarimo ir diskutuodamos prieina bendras išvadas. Džiugu, jog per gana trumpą laiką parengėme pirminių pakeitimų projektą, kas leidžia rudenį startuoti su naujomis idėjomis, kurios gerintų darbinę sistemą“, – minėjo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė. 

Įstatymų pakeitimais taip pat siūloma taikyti darbuotojui visas garantijas, net ir vykstant organizacijos pertvarkymui. Taip pat keičiamos ir laikinojo įdarbinimo nuostatos,  kuriomis kas mėnesį įmonės turėtų teikti ataskaitas apie laikinuosius darbuotojus.

Projektas pasižymi gausa tobulintinų įstatymų siūlymų, o nauji pasiūlymai LR Vyriausybę pasieks jau visai netrukus – rudenį. Socialiniai partneriai tikisi, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tinkami reaguos į 9 organizacijų siūlomus pakeitimus, siekdami tobulinti  Darbo kodekse apibrėžiamą darbo santykių reguliavimą.

Projektą teikia: Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos respublikos žemės ūkio rūmai, Investuotojų forumas, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga” ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų asociacija. Detalesnę informaciją apie pateikiamą projektą galite rasti čia: https://bit.ly/3lAZVEl

Panašūs įrašai