Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) visuotinis dalininkų susirinkimas išrinko naujus valdybos narius, tarp kurių ir Lietuvos verslo konfederacijos patarėja-teisininkė Akvilė Razumienė. Naujoji valdyba pareigas pradės eiti nuo 2021 m. lapkričio 11 d. ir darbuosis trejus metus.

„Prisiimdama atsakomybę, kaip naujoji Valdybos narė, stengsiuosi dėti visas pastangas, jog darbas būtų konstruktyvus ir būtų stiprinamas pasitikėjimas bei populiarinamas ginčų sprendimas arbitražu. Džiaugiuosi LVK Valdybos pasitikėjimu ir sprendimu tvirtinti mano kandidatūrą bei tikiuosi savo kompetencijas pritaikyti naujoje pareigybėje“, – minėjo naujoji VKAT Valdybos narė Akvilė Razumienė.

Pagal Vilniaus komercinio arbitražo teismo arbitrų sąrašo sudarymo principus ir tvarką, Kandidatus į arbitrus gali siūlyti VKAT steigėjai ir dalininkai. Kartu su Akvile Razumiene Vilniaus komercinio arbitražo teismo valdyboje trejus metus  darbuosis Vitalija Baranovienė (valdybos pirmininkė), Aidas Budrys, Tauras Pėstininkas, Zenonas Buivydas, Vilija Viešūnaitė ir Egidijus Langys.

VKAT veiklą vykdo nuo 1996 metų, kai pradėjo veikti pirmosios nuolatinės arbitražo institucijos. Vilniaus komercinio arbitražo teismo funkcijos apima ginčų sprendimo arbitražu organizavimą ir administravimą, alternatyvių ginčų sprendimo būdų organizavimą bei administruojančios institucijos funkcijų ad hoc arbitraže vykdymą.

Panašūs įrašai