Spalio 27 d. Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) Taryba susitiko su LR Vyriausybės Ministre Pirmininke I. Šimonyte. Susitikimo metu buvo aptarti  aktualiausi klausimai verslo bendruomenei – pasikeitimai valstybės mokesčių politikoje, situacija darbo rinkoje, valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, konkuruojančių su privataus kapitalo įmonėmis, ateitis bei ES naujoji finansinė perspektyva.

Susitikime LVK Taryba pristatė svarbiausius verslo bendruomenės lūkesčius, susijusius su mokestinių lengvatų peržiūros darbo grupėje svarstomais klausimais. Verslo atstovai palankiai sureagavo į  žinią, kad nebus skubos analizuojant ir aptariant mokestinius projektus, numatoma daug laiko skirti diskusijoms.

LVK, atstovaujanti aukštos pridėtinės vertės produktus kuriančias paslaugų sektoriaus įmones, išsakė lūkestį, kad 18-oji Vyriausybė kryptingai dirbtų sprendžiant Mokymosi visą gyvenimą paradigmos įgyvendinimo iššūkius ir sistemiškai spręstų nepakankamai finansuojamų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių problemą. Taip pat išryškėjo bendra vizija dėl Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatomų funkcijų atlikimo.

Verslo atstovai išreiškė palaikymą Vyriausybės programoje įtvirtintam principui, kuris nurodo, jog valstybė neturėtų siekti savo tikslų tiesiogiai dalyvaudama vykdant komercinę veiklą, o kai reikia, dalyvauti joje mažiausiai konkurenciją iškraipančiu būdu. Aptartos nesąžiningos konkurencinės sąlygos privatiems ūkio subjektams, veikiantiems aukštojo mokslo ir sertifikavimo sektoriuose. LVK bendruomenė teigiamai vertina bendrą poziciją dėl valstybinių įmonių padėties, pritaria Vyriausybės pradedamai valstybinių įmonių peržiūrai ir ketina įsitraukti į šį procesą.

Aptartos 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos lėšų „paleidimo“ kliūtys. LVK bendruomenė išreiškė lūkestį, kad įvairių finansavimo planų („Naujos kartos Lietuva“ ir kt.) įgyvendinimo procedūros vyktų sparčiau, ir kad vienos inovacijų agentūros kūrimas nelemtų papildomų trikdžių. LVK bendruomenė įžvelgia ydų šiuo metu egzistuojančių inovacijų finansavimo agentūrų sistemoje ir akcentavo stipraus reformuotos inovacijų agentūros lyderio svarbą.

LVK atstovai pristatė siūlymus, galinčius įgalinti vaistines kovoje su pandemija – siekiama leisti vaistinėms nuotoliu prekiauti receptiniais vaistais. Kadangi tam reikia Registrų centro platformos, kuri šiuo metu yra kuriama, LVK bendruomenė pasiūlė prekiauti palengvintomis sąlygomis, kol yra įvesta valstybės lygio ekstremalioji situacija. Taip pat pasiūlyta finansiškai paskatinti vaistininkus vakcinuoti asmenis, kaip šiuo metu yra skatinami šeimos gydytojai. Ministrė Pirmininkė išreiškė pirminį palaikymą šiems pasiūlymams, o LVK bendruomenė tęs pradėtus darbus, jog šie tikslai būtų įgyvendinti.

Panašūs įrašai