Šių metų gruodžio 3 d. vykusiame Psichikos sveikatos forume 2021  Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis kartu su sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo, švietimo, mokslo ir sporto, kultūros ministrais, nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijos „Psichikos sveikata – 2030“, NVO vaikams konfederacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos bei Nacionalinės trečiojo amžiaus universitetų asociacijos atstovais pasirašė susitarimą stiprinti visuomenės psichikos sveikatą ir didinti raštingumą psichikos sveikatos srityje.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Susitarimu įsipareigota siekti, kad Lietuva taptų valstybe, kurioje psichikos sveikata yra puoselėjama, skatinama ir saugoma nuosekliai vykdomomis priemonėmis, prisidedančiomis prie psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijos bei šiuos sutrikimus turinčių žmonių destigmatizacijos.

Susitarimo veiksmus, siekiant padidinti mokinių, per 2 mėnesius nė karto nepatyrusių patyčių, dalį, sumažinti gyventojų stigmines nuostatas į psichikos sveikatą, padidinti kitais žmonėmis labiau pasitikinčių nei nepasitikinčių žmonių dalį, padidinti socialinio kapitalo indeksą ir sumažinti mirtingumą dėl savižudybių, planuojama įgyvendinti iki 2030 metų.

Numatoma, kad iš susitarimą pasirašiusiųjų šalių deleguotų atstovų bus sudaryta visuomeniniais pagrindais veiksianti psichikos sveikatos puoselėjimo taryba, kuri vykdys  susitarimo įgyvendinimo stebėseną, reguliariai teiks pasiūlymus ir įžvalgas dėl susitarimo ar jo įgyvendinimo tobulinimo.

Panašūs įrašai