Iki šių dienų nėra vieno visuotinai priimto įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) apibrėžimo. Kiekviena įmonė skirtingai supranta ir pateikia, ką jiems reiškia socialinė atsakomybė. Nors yra daugybė socialinės atsakomybės apibrėžimų, dažniausiai socialinė atsakomybė siejama su verslo ir visuomenės sąveiką, kuri skatina derinti įmonių veiksmus, tam, kad būtų išlaikyta pusiausvyra, siekiant ekonominės, aplinkosauginės ir socialinės veiklos rezultatų. Daugeliui Lietuvos įmonių, ĮSA principų ir praktikos įgyvendinimas yra išties svarbus. Socialinės atsakomybės svarbą įrodo įmonių įgyvendinamos socialiai atsakingos iniciatyvos. Socialiai atsakingos organizacijos suvokia, jog atsakingas verslas garantuoja sėkmingą visuomenės raidą, kurios yra dalimi esame visi.

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) pristato leidinį „Verslas ir socialinė atsakomybė: nuo koncepcijos praktikos link“, kuriame ne tik nagrinėjami socialinės atsakomybės teoriniai, koncepciniai aspektai ar probleminės sritys verslo sektoriuose, tačiau pristatomas ir LVK 2021 m. atliktas bendrasis organizacijų suvokimo apie socialinę atsakomybę tyrimas ir Lietuvos organizacijų socialinės atsakomybės gerieji pavyzdžiai.

Leidinyje pristatoma net 14 Lietuvos organizacijų socialinės atsakomybės gerųjų pavyzdžių. Tarp jų: UAB ,,Kvapų namai“, AB ,,Lietuvos paštas“, UAB,, Yukon Advanced Optics Worldwide“, UAB ,,Emplastrum“, UAB ,,Mezgimo akademija“, UAB ,,Joniškio grūdai“, AB ,,Smiltynės perkėla“, UAB ,,ARIMEX“, VĮ ,,Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“, AAS ,,BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje, UAB ,,Visma Lietuva“, UAB ,,Tele2“, UAB ,,Scandagra“ ir UAB ,,KPMG Baltics“.

Įmonių geruosiuose pavyzdžiuose galite skaityti apie ĮSA pradžią organizacijose, darbuotojų įsitraukimą į socialines iniciatyvas, aplinkosauginius aspektus, bendruomeniškumą, socialines investicijas bei sąžiningą ir skaidrią įmonių veiklą. Visą informaciją atskleidė organizacijų atstovai, užimantys vadovaujančias pareigas arba pareigas, susijusiąs su įmonių socialinės atsakomybės realizavimu, savo srities ekspertai. Gerųjų pavyzdžių interviu vykdyti, siekiant atrasti gilesnius įmonių socialinės atsakomybės suvokimo, įgyvendinimo ir svarbos organizacijai aspektus bei galimus tolimesnius planus.

Leidinys pasiekiamas paspaudus žemiau nuorodą arba jį atsisiuntus:

Leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“, Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001, kuris finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Panašūs įrašai