Siekdamos garantuoti sąžiningą konkurenciją, atsakingus ir pagarbius santykius su darbuotojais, klientais, partneriais, valstybe, visos įmonės siekia skaidrumo versle. Skaidrus verslas veikia atvirai ir sąžiningai. Šiuolaikinis įmonių valdymas grindžiamas skaidrumo ir atskaitomybės principais. Tokios organizacijos laikosi griežto moralinio kodekso, kuris akivaizdus jų veikloje, taip pat bendraujant su darbuotojais, klientais, partneriais ir plačiąja visuomene.

Lietuvoje organizacijos vykdydamos socialinę atsakomybę sąžiningos ir skaidrios veiklos aplinkoje dažniausiai taiko šiuos principus: viešai teikia finansines ataskaitas, naudojasi antikorupcine vadybos sistema, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas korupcijos rizikų identifikavimui, vertinimui ir valdymui. Įmonės korupcijos prevencijos politikoje viešai įsipareigoja netoleruoti bet kokios formos korupcijos ir visiems taikyti atsakomybės prisiėmimo principą. Etikos ir elgesio kodeksu siekia, kad darbuotojai ir veiklos partneriai laikytųsi aukščiausių skaidrumo reikalavimų.

Skaidrios ir sąžiningos veiklos probleminiai aspektai gali būti įvairūs ir pasireiškia skirtingose verslo srityse. Pajamų slėpimas be sąskaitų faktūrų už suteiktas paslaugas pasireiškia įvairiose pramonės šakose. Šiuo metu statybos pramonėje kyla problemų dėl to, kad projektai pradėti neturint visų atitinkamų patvirtinimų, todėl pastatai sunaikinami, o tai kartu daro poveikį aplinkai, nes ištekliai yra švaistomi. Mažmeninės ir didmeninės prekybos sektoriuose neapskaitomi pinigai, nenaudojami kasos aparatai, negaminami prekių kvitai, todėl pažeidžiamos vartotojų teisės, neteisėtas ar nedeklaruojamas darbas.

Vienas iš sektinų įmonių pavyzdžių Lietuvoje, kalbant apie sąžiningą ir skaidrią veiklą, neabejotinai yra įmonė „AB AUGA“ group. Įmonė buvo pripažinta ir apdovanota Mažuosiuose socialiai atsakingų įmonių apdovanojimuose už vystomą sąžiningą ir skaidrią veiklą. Nuo 2018 metų bendrovė kasmet skelbia Tvaraus verslo ataskaitas, skaičiuoja savo veikloje generuojamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, o 2021 m. prisijungdama prie „Business Ambition for 1.5°C“ – įsipareigojo  sumažinti grynąjį išmetamų CO2 emisijų kiekį iki nulio. ​2019 m. atsisakė stebėtojų tarybos, pasirinkdama nepriklausomos valdybos modelį. Tai yra pirmas atvejis Lietuvoje, kuomet nevalstybinės bendrovės valdybos nariai nėra susiję su kontroliuojančiu akcininku. Veiklos rezultatus vertina trys nepriklausomos tarptautinės analitikų bendrovės.

Plačiau apie socialiai atsakingų įmonių veiklą ir svarbą Lietuvoje kviečiame išgirsti renginyje  –  ,,Modernus verslas: kodėl reikia būti sąžiningiems ir skaidriems?

Renginys vyks kuris vyks sausio 20d. 9: 00, Microsoft Teams platformoje. Renginys nemokamas, tačiau visi norintys dalyvauti turi užsiregistruoti šioje formoje.

Straipsnis parengtas Lietuvos verslo konfederacijos, įgyvendinant projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Panašūs įrašai