Vartotojų teisės bei jų apsauga ne vienam verslui asocijuojasi su barjeru, kurį sunku įveikti. Tačiau nors ši socialinės atsakomybės sritis kelia itin daug iššūkių, verta pamėginti ieškoti prieinamesnių kanalų ir sprendimų, kaip vartotojų teisės gali būti užtikrinamos.

2021 m. Lietuvos verslo konfederacijos vykdytas Mažasis socialiai atsakingo verslo konkursas atskleidė, jog verslo subjektai noriai dalyvauja ir teikia savo kandidatūras socialinės atsakomybės įvairiose srityje tik ne vartotojų teisių kategorijoje. Ar tai reiškia, jog Lietuvos verslas neturi pakankamai gebėjimų ir galimybių užtikrinti savo prekių ar paslaugų vartotojams ir klientams priklausančių teisių? Ar įmonės neteikdamos kandidatūros mano, kad šiuo metu nepakankamai vykdo ir užtikrina vartotojų apsaugą, nepaisant sėkmingų verslo rodiklių?

Vartotojai yra viena pagrindinių išorinių suinteresuotų verslo šalių, kurios poreikių ir teisių atliepimas ir užtikrinimas yra būtinas siekiant sėkmingai vystyti ir išlaikyti verslą. Tačiau būtent dėl glaudaus verslo ir vartotojų sąsajos, yra neišvengiama konfliktų tikimybė, kurios suvaldymą turi užtikrinti verslas, apsibrėždamas tvarkas ir nuostatas, bet ir laikydamasis išorinių – valstybės ar kontinento nustatytų taisyklių – įstatymų, reglamentų ir kitų taisyklių. Įvairūs reiškiniai ir klausimai susiję su vartotojų teisių suvokimu dažniausiai aptariami pagal bendrą vartotojiškumo sampratą. Nors vartotojiškumas, ypač dabartinėje, sąmoningesnėje aplinkos atžvilgiu visuomenėje yra suvokiamas kaip neigiamas reiškinys, tačiau niekas nepaneigs, jog būtent vartotojiškumas leido vartotojams suvokti prekių ir paslaugų tikrąją vertę, naudą, o tai sąlygoje keliamus reikalavimus tų paslaugų ir prekių gamintojams, teikėjams – verslams.

Būtent vartotojiškumo sąvoka yra istoriškai susijusi su įmonių socialine atsakomybe. Šių abiejų sąvokų sąsajos siejamos reaguojant į nepaliaujamus skundus dėl nesąžiningo pardavėjų elgesio su vartotojais. Manoma, jog augant vartotojų teisių suvokimui išauga ir įmonių socialinės atsakomybės poreikis. Taip vartotojai skatina verslą atsižvelgti į savo produktus, savo verslo organizavimą, klientų aptarnavimą ir šiuos procesus įvertinti iš naujo, kas ilgainiui skatina įgyvendinti naujas ar patobulintas verslo socialinės atsakomybės iniciatyvas. 

Dažniausiai Lietuvoje kalbėdami apie vartotojų teises pagalvojame apie Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – Tarnyba). Tarnybos duomenimis kiekvienais metais bendra situacija vartotojų teisių užtikrinimo srityje gerėja – 2020 metais bendras Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas siekė +21,7, o tai geriausias rezultatas nuo 2010 metų. Taip pat svarbu ir taip, jog net 62 proc. verslininkų vertina vartotojų teisių gynimą teigiamai, vertinimas pastaraisiais metais taip pat žymiai padidėjo, o net 60 procentų verslininkų mano, jog teisės aktai efektyviai gina vartotojus. Šių rodiklių augimui įtakos turi ne tik Tarnybos vykdomas vartotojų informavimas ir švietimas, tačiau ir pačių verslo subjektų konsultavimas, kuris turi įtakos verslo vykdymui, siekiant užtikrinti visas įmanomas vartotojams skirtas teises.  Tikėtina, jog ilgainiui situacija gerės ir verslo atstovai bus nominuoti ir apdovanoti ir šios srities apdovanojimais. 

Daugiau ir išsamiau apie vartotojų teisių sritį, siekiant organizacijoms būti socialiai atsakingomis, galėsite išgirsti Lietuvos verslo konfederacijos organizuojamame renginyje „Atsakingas verslas: kaip užtikrinti vartotojų teises?“

Renginys vyks sausio 27 d. 9:00, nuotoliniu būdu, Microsoft Teams platformoje. Renginys nemokamas, tačiau visi norintys dalyvauti turi užsiregistruoti šioje formoje: https://forms.gle/Q5EWmfJgHv9PDCM48

Straipsnis parengtas Lietuvos verslo konfederacijos, įgyvendinant projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Panašūs įrašai