Šiandien, sausio 28 d. Lietuvos verslo konfederacijos ir kitų verslo organizacijų atstovai dalyvavo susitikime su LR Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilyte-Nielsen. Susitikimo metu buvo aptarti esminiai iššūkiai darbo rinkoje – LVK atstovai išsakė lūkesčius dėl migracijos politikos bei užimtumo reformos.

LVK manymu, darbuotojų trūkumui spręsti padėtų imigracijos į Lietuvą iš trečiųjų šalių procedūrų lengvinimas. Vyraujant darbuotojų trūkumui visame regione, Lietuva pralaimi konkurencinę kovą dėl darbuotojų – imigracijos sąlygos tokiose šalyse, kaip Lenkija, yra daug patrauklesnės, atsieinančios mažiau laiko ir kaštų tiek verslui, tiek valstybei, tiek norinčiam atvykti dirbti asmeniui.  Taip pat galėtų būti plečiama kvotų, kaip efektyvios ir administracinę naštą verslui mažinančios priemonės taikymo aprėptis, apimant daugiau kvalifikacijų ir profesijų.  

 „Auganti konkurencija regione ir žymus darbo jėgos trūkumas verčia mus kalbėtis apie naują sutarimą, kokiomis sąlygomis turi būti priimtina atsivežti užsieniečius dirbtų tuose sektoriuose, kuriuose lietuvių nebeužtenka“, – teigė LVK prezidentas A. Romanovskis.

Susitikimo metu LVK kėlė klausimą dėl  suaugusiųjų švietimo menko finansavimo Lietuvoje. Sistema neapima mokymosi visą gyvenimą bei nėra stengiamasi atrasti erdvės darbo rinkoje tiems, kurie šiuo metu yra iš jos dėl tam tikrų priežasčių išėję. Verslo atstovai siūlo sudaryti visų partijų susitarimą dėl šios problemos.

LVK taip pat nesupranta vadinamosios užimtumo reformos tikslo – šia reforma ketinama „pervadinti“ bedarbius, tačiau naują statusą įgiję asmenys ir toliau galės pasinaudoti bedarbio teisėmis aktyviai neieškodami darbo, kadangi jie ir toliau bus draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu. „Jeigu reikia tobulinti užimtumo sistemą, ją reikia tobulinti taip kad ji būtų orientuota į kvalifikuotos darbo jėgos parengimą ir esamų laisvų resursų panaudojimą“,– minėjo LVK generalinė direktorė Eglė Radišauskienė.

Nuotraukos autorė: Olga Posaškova

Panašūs įrašai