LVK atstovai sausio 31 – vasario 1 dienomis dalyvavo EBPO virtualioje konferencijoje Innovative Approaches for Future-Ready Lifelong Learning Systems. Šioje konferencijoje viešojo ir privataus sektoriaus įgūdžių ekspertai diskutavo įvairiomis temomis, susijusiomis su spartėjančios skaitmenizacijos kontekste besikeičiančiu darbo rinkos pasauliu.

Viena iš esminių konferencijos metu išsakytų žinučių – spartėjanti skaitmenizacija didina žmonių prieigą prie išsilavinimo šaltinių – kiekvienas gyventojas, turintis prieigą prie interneto ir mokantis anglų ar kitą populiarią kalbą gali mokytis ne tik iš geriausių šalies, bet ir pasaulio specialistų. Sparčiai augant prieigai prie švietimo, nacionalinė darbo rinkos politika ir reguliavimas privalo atsižvelgti į šį reiškinį. Valstybė gali pasiūlyti priemonių žmonėms mokytis tą, ką nori ir ten, kur nori, atsižvelgiant į asmens karjeros tikslus ir vietinės darbo rinkos realijas. Tą įrodė Užimtumo tarnybos patirtis, kuomet pirmojo karantino metu jauni žmonės buvo įgalinti mokytis dalykų savo nuožiūra tarptautinėje švietimo platformoje „Coursera“.

Tarptautinė patirtis rodo, kad suaugusiųjų karjeros orientavimo paklausa išsivysčiusiose šalyse auga. Šią paklausą patenkinti Lietuvoje gali tiek Užimtumo tarnyba dirbdama su iš darbo rinkos iškritusiais asmenimis, tiek privatus verslas.

Galiausiai, atsižvelgiant į augantį pajamų atotrūkį tarp aukštos kvalifikacijos ir žemos kvalifikacijos darbuotojų, diskutuota dėl mokymosi visą gyvenimą suvokimo kaip teisės, kuri turi būti užtikrinta visiems šalies gyventojams. Iš šios perspektyvos svarbu užtikrinti tinkamas paskatas individams mokytis (pvz. mokesčių kreditu mokymuisi) ir siekti kuo platesnės suaugusiųjų prieigos prie mokymosi.

LVK manymu, kuomet Lietuvoje kalbama apie suaugusiųjų švietimo sistemą, reikalingas modernus požiūris į kvalifikuotos darbo jėgos paruošimą. Turėtume suteikti įrankius visiems suaugusiems rūpintis savo karjera, gauti patarimus, persikvalifikuoti ar tobulinti kompetencijas. Lietuvoje turėtų būti siekiama gyventojus sąmoningai priimti karjeros sprendimus, tačiau suteikiant pagalbą, kad jų karjeros sprendimai atitiktų darbo rinkos poreikius. Kol kas toks karjeros orientavimas Lietuvoje iš esmės neegzistuoja jokiame švietimo lygmenyje, todėl būtina kuo ankščiau pradėti profesinį orientavimą dar mokykloje.

Tuo pačiu pranešame, kad EBPO kartu su JPMorgan Chase taip pat organizuoja EBPO Įgūdžių savaitę vasario 15-17 dienomis, kurioje bus aptariama, kaip bendruomenės gali būti sprendžiamas įgūdžių atotrūkiai ir neatitikimai vietiniu lygmeniu.

Lietuvos verslo konfederacija –  didžiausia verslą vienijanti organizacija Lietuvoje. LVK nariais yra Lietuvoje veikiančios įmonės ir asociacijos, besivadovaujančios modernaus bei atsakingo verslo standartais.

Panašūs įrašai