Socialinės investicijos viena iš įmonių socialinės atsakomybės sričių, kuri pasireiškia per investicijas į žmogų. Dažniausiai literatūroje socialinės investicijos siejamos su aktyvia visuomene, valdžios potencialu ir socialiai atsakingu verslu. Būtent dėl šių trijų sričių ir yra skatinamos arba kuriasi socialinės investicijos. Kaip organizacijų veikloje pasireiškia socialinės investicijos? Koks pamatinis socialinių investicijų tikslas ir kokia jų svarba?

Socialinės investicijos organizacijų atveju dažniausiai suprantamos kaip 1) finansinis indėlis, paramos priemonės nusistatytoms sritims, kaip 2) žmogiškųjų išteklių skyrimas, dažniausiai įvairių sričių švietimui, pvz. savo organizacijos vykdomos veiklos – jūrininkystės puoselėjimui, informacijų technologijų skatinimui, verslumo ir verslo žinių suteikimui, sveikos gyvensenos skatinimui ar kitoms sritims. Vertinant socialinę atsakomybę Lietuvoje, labai dažnai girdimos skirtingos nuomonės dėl organizacijų finansinių išteklių skyrimo socialinių problemų sprendimui. Keliamas klausimas ar lėšos – parama iš tiesų yra socialinė atsakomybė ar tiesiog filantropija, ypač kai dalį pelno skiria organizacijos, kurių vykdomą veiklą galėtume vertinti jau priešinga socialinei atsakomybei. Tačiau vertinant paramos skyrimą svarbiausia įvertinti, kokiu tikslu ji skiriama – ar paramos skyrimas yra tik priemonė „pasirodyti“, ar tai nuoširdus, ilgalaikis ir tikslingas siekis pasidalinti savo uždirbta ir sukaupta pelno dalimi. Taip pat, siekiant įvertinti ar „užsiskaityti“, jog tai tikrai socialinė atsakomybė, verta organizacijos atstovams savęs paklausti, kokias socialinės atsakomybės veiklas vykdo ar paramos skyrimas yra vienintelė socialinių investicijų forma? O galbūt yra vykdomos ir kitos veiklos, pavyzdžiui, nukreiptos į darbuotojų darbo ir poilsio užtikrinimą, bendruomenės gerovės kūrimą ar kitos.

Socialiai atsakingų ir kuriančių bei investuojančių į socialinių problemų sprendimus organizacijų yra tikrai daug, kiekviena iš jų supranta savo vykdomos veiklos ir investuojamų išteklių poreikių svarbą pasirinktai sričiai. Vienas iš tokių tikslingų ir rezultatus nešančių pavyzdžių yra UAB „Visma Lietuva“ ir jų sukurta nemokama savarankiško mokymosi platforma „Angis“. Organizacijos socialinės investicijos pasireiškia per investicijas į jaunosios kartos edukaciją. Įmonės darbuotojai žinojo, kad negali pasiekti visų moksleivių, taip pat, buvo žinomos ir kitos  neraminančios ir nesikeičiančios tendencijos: lyčių nelygybė IT srityje, nusistovėję neigiami stereotipai apie IT specialistus ir profesiją, IT mokytojų ir mokomųjų resursų lietuvių kalba trūkumas. Apsvarstę visas šias problemas ir įvertinę, kad sukurtas sprendimas turėtų būti ilgalaikis, o ne vienkartinis, nusprendė, kad internetinė platforma su video pamokomis bus geriausias būdas. Taip gimė „Angis“.

Kaip įsivertinti socialinių investicijų dalį verslo portfelyje, kaip pamatuoti socialinių investicijų grąžą, kaip kurti socialines investicijas ir kitus aktualius socialinių investicijų aspektus galėsite išgirsti vasario 10 d. 9:00 organizuojamame nuotoliniame renginyje „Socialinės investicijos: kas skatina verslus veikti?“. Renginys nemokamas, tačiau visi norintys dalyvauti turi užsiregistruoti šioje formoje.

Straipsnis parengtas Lietuvos verslo konfederacijos, įgyvendinant projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Panašūs įrašai