2022 m. vasario 10 d. įvyko LVK inicijuotas susitikimas su Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininku prof. A. Žukausku. Kartu su LVK narių atstovais – socialinių mokslų kolegijos direktore V. Palubinskiene ir kanclere G. Skučaite bei Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektore dr. A. Kiškiene – aptartos nevalstybinio aukštojo mokslo veiklos problemos, studijų finansavimo klausimai. Prof. A. Žukauskas pristatė numatomus sisteminius pokyčius Lietuvos aukštajame moksle, akcentuodamas studijų kokybės kėlimą ir studentų įsidarbinamumo didinimą.

Nors JAV patirtis rodo, kad privatus švietimas vaidina svarbų vaidmenį švietimo plėtotei, vis tik, G. Skučaitės teigimu: „Lietuvoje dar ryški takoskyra tarp valstybinio ir privataus švietimo, diskriminuojant stojančiųjų į nevalstybines aukštąsias mokyklas galimybes gauti vienodas finansavimo sąlygas kaip ir valstybiniame sektoriuje“. Nevalstybinės aukštosios mokyklos yra visos aukštojo mokslo sistemos dalis, jose vykdomos studijų programos yra vertinamos ir akredituojamos laikantis tų pačių principų, tačiau su naujais pakeitimais vis mažiau dėmesio skiriama privačiam mokymui.  Jaučiamas „išstūmimas“, nors daug investuojama tiek į aplinką, tiek į dėstytojų ir pačių studentų pritraukimą.

Susitikimo metu atkreiptas dėmesys į svarbų uždavinį aukštosioms mokykloms siekti geresnių aukštojo mokslo kvalifikaciją įgijusių žmonių įsidarbinimo rodiklių. Šioje srityje reikia proveržio, kad būtų kuriama vertė, o ne kuriamos studijų vietos vėliau neįsidarbinantiems žmonėms. E. Radišauskienė sutinka su prof. A.Žukausko mintimis ir pabrėžia: „Reikia mokyti to, ko reikia rinkai ir kokybiškai, nes esminis akcentas yra įsidarbinimas“.

Tiek valstybinio, tiek privataus švietimo įstaigoms yra erdvės pasitempti, tuo pačiu tikimasi, kad gerėjant mokslo kokybei, valstybė daugiau dėmesio skirs takoskyros tarp aukštojo mokslo sistemoje veikiančių įstaigų mažinimui.

Lietuvos verslo konfederacija –  didžiausia verslą vienijanti organizacija Lietuvoje. LVK nariais yra Lietuvoje veikiančios įmonės ir asociacijos, besivadovaujančios modernaus bei atsakingo verslo standartais.

Panašūs įrašai