2022 m. vasario 21 d. LVK generalinė direktorė Eglė Radišauskienė dalyvavo Konferencijos dėl Europos ateities renginyje, kurio metu diskutuota socialinio teisingumo tema, akcentuotas poreikis aktyviau kurti tvarias darbo vietas, svarstyta apie darbo santykių ateitį, kokios tikisi darbuotojus atstovaujančios profesinės sąjungos ir kaip prie to galėtų prisidėti valstybė bei darbdaviai. Renginio metu dėmesys skirtas lanksčių darbo santykių aptarimui, keltas atviras klausimas dėl darbuotojų kolektyvinio atstovavimo, kiek jis šiandien efektyvus, ar yra erdvės jam stiprėti.

Nors renginyje dalyvavusių profesinių sąjungų atstovai akcentavo didesnio darbo užmokesčio svarbą, kaip stimulą aktyviau žmonėms darbintis, neužleidžiant pozicijos „pigiai“ darbo jėgai – imigrantams, poreikį susitarimui, kur yra riba tarp kvalifikuoto ir nekvalifikuoto darbo, tame tarpe ir jo atlyginimo, tačiau taip pat bendrai sutaria, kad svarbų vaidmenį atlieka besikeičiantys įgūdžiai, lemiantys žmonių galimybes išlikti ir augti darbo rinkoje.  Kalbėta apie galimybių mokytis, persikvalifikuoti, įgyti naujų kompetencijų poreikį, ankstyvojo profesinio orientavimo svarbą. Išreikšti lūkesčiai, kokių galimybių tikisi darbuotojai reformuojant užimtumo sistemą, svarstyta, kokios galimos naujos darbo formos, kaip suaktyvinti dvišalį socialinį dialogą, kad jis nestagnuotų, o būtų patrauklus tiek dirbančių, tiek juos įdarbinančių asmenų pusėms.

Atviroje profesinių sąjungų lyderių ir darbdavių atstovų diskusijoje Eglė Radišauskienė pasisakė dėl subalansuotų migracijos procesų reikšmės darbo rinkoje, taip pat pabrėžė socialinio dialogo svarbą, akcentuodama, kad „svarbiausia, jog visos šalys norėtų tartis, o ne laikytųsi išimtinai sau pačiai naudingos pozicijos“. Pokyčių galima siekti per susitarimus, svarbu, kad jie nebūtų „užkulisiniai“, bet atviri visoms pusėms, ir leidžiantys valstybei lengviau priimti reikšmingus sprendimus, išlaikant balansą ir tenkinant tiek darbuotojų, tiek  darbdavių interesus.

Panašūs įrašai