Lietuvos verslo konfederacijos Taryba pareiškė, kad Lietuvos verslas lieka neabejingas dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Verslo atstovai įsitikinę, jog privalome padėti šiuo metu karo padėtyje esančiai Ukrainai bei stiprinti savo gynybą.

„Lietuvos verslui prioritetas yra ne tik ekonominė nauda, bet ir fizinis saugumas, kuris yra neįmanomas karo sąlygomis. Todėl mes visapusiškai smerkiame Rusijos agresiją, palaikome Ukrainą ir esame pasiruošę prisidėti prie krašto gynybos stiprinimo“, teigė LVK prezidentas A. Romanovskis.

Verslo atstovai nepateisina Rusijos karinių veiksmų ir ragina Lietuvos Respublikos Prezidentą ir Vyriausybę imtis visų įmanomų diplomatinių priemonių, kad Laisvojo pasaulio atsakas Rusijos Federacijos režimo atžvilgiu būtų kuo griežtesnis.

LVK Taryba taip pat atkreipė dėmesį į pasiruošimo galimiems humanitariniams iššūkiams svarbą ir paprašė Seimo priimti įstatymą, kuris sukurtų teisines prielaidas greitai suteikti prieglobstį karo pabėgėliams iš Ukrainos.

Verslo atstovai taip pat pasiūlė suformuoti patariamąją ekspertų tarybą, kurioje akademinės bendruomenės, verslo ir visuomenės atstovai patartų Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei valstybės ir visuomenės saugumo ir pilietinės gynybos organizavimo klausimais.

LVK Taryba siūlo didinti krašto apsaugos ir pasienio tarnybų finansavimą įvedant atskirą krašto gynybos mokestį. Šis mokestis padėtų finansuoti Lietuvos gynybinius pajėgumus ir turėtų būti aptartas bendros mokesčių reformos kontekste. Taip pat išreikštas verslo noras prisidėti didinant Lietuvos piliečių parengtį pilietinei gynybai.

Su pilnu LVK Tarybos kreipimusi galima susipažinti čia.

Aukas Ukrainos gynybai renka Viešoji įstaiga Mėlyna ir geltona (Blue/Yellow). Įmonės gali aukoti kreipiantis el.p. pauliusjad@gmail.com.

Panašūs įrašai