Lietuvos verslo konfederacija aktyviai dalyvauja dvišaliuose darbdavių ir profesinių sąjungų susitikimuose, svarstant siūlymus dėl reikalingų pokyčių darbo santykių ir socialinio draudimo reguliavime.

Šiandien Vyriausybėje svarstomas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymas sudaryti geresnes sąlygas derinti darbo ir šeimos pareigas perkeliant ES direktyvą, kurios tikslas – sudaryti vienodas galimybes mamoms sugrįžti į darbo rinką. Siūlomos įtvirtinti neperleidžiamos atostogos vaikui prižiūrėti (2 mėn. mamai ir 2 mėn. tėčiui), papildomi mėnesiai vienišiems tėvams, naujas vaiko priežiūros išmokų modelis ir dydžiai. Nors yra numatoma galimybė dirbti vaiko priežiūros atostogų metu, siūlomas priemones verslas vertina kritiškai.

Pažymėtina, kad neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų metu pasinaudojus galimybe dirbti, papildomai gaunamos pajamos proporcingai sumažintų vaiko priežiūros išmoką, arba net panaikintų galimybę ją gauti visai, jei gaunamos pajamos už paskirtą vaiko priežiūros išmoką būtų didesnės. Atkreiptinas dėmesys, kad visais kitais likusiais vaiko priežiūros mėnesiais būtų suteikiama galimybė užsidirbti tik iki 100 proc. buvusio atlyginimo. Visiškai nėra vertinama, kad dirbdami vaiko priežiūros atostogų metu asmenys taip pat moka visas socialinio draudimo įmokas bei mokesčius nuo darbo pajamų. LVK nuomone, tai tik siaurina ir blogina galimybes moterims sugrįžti į darbo rinką. Vaikus prižiūrinčios mamos galėtų dirbti tik mažesne apimtimi, dalimi etato ir negalėtų ieškotis pelningesnio darbo.

LVK generalinė direktorė Eglė Radišauskienė akcentuoja: „būtina įvertinti tų mamų, kurios nori ir gali dirbti, kurios gali uždirbti daugiau, situaciją ir neriboti išmokų ankstesnio darbo užmokesčio suma, nevertinant, kad jos ne tik papildomai gauna darbo užmokestį, bet nuo jo sumoka visas įmokas ir mokesčius“.

Iki šiol neišspręstas pakaitinių darbuotojų, kurie įdarbinami vietoj darbuotojų, esančių vaiko priežiūros atostogose, darbo sąlygų saugumo klausimas, jei pastarieji grįžta į darbą atostogų metu. Darbdaviai susidurs su problema, kai turės kelis darbuotojus tai pačiai funkcijai atlikti tuo pačiu metu, jei šis klausimas nebus išspręstas ir nebus pateikta jokių pasiūlymų iš iniciatyvos autorių.

„Reikia plačiau matyti, vertinti darbo vietos kaštus ir nepalikti vienų darbuotojų mažiau palankesnėje situacijoje, kitiems bandant sudaryti sąlygas grįžti“, – teigia Eglė Radišauskienė.

Panašūs įrašai