Lietuvos verslo konfederacija (LVK) kovo 17 d. kreipėsi į Ministrę Pirmininkę I. Šimonytę dėl Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmių švelninimo viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančioms įmonėms ir pateikė siūlymą nustatyti aiškų ir skaidrų kainų indeksavimo mechanizmą viešuose pirkimuose. LVK manymu, būtina užtikrinti, kad viešųjų pirkimų sutartiniai įsipareigojimai būtų vykdomi realių žaliavų rinkos kainų pagrindu, numatant kainų indeksavimo sąlygas sutartyse.

Verslo atstovai atkreipė dėmesį į neprognozuojamai besikeičiančias ir ženkliai per paskutinius mėnesius išaugusias žaliavų kainas, netvarias tiekimo grandines ir verslo patiriamus sunkumus ieškant naujų tiekėjų. Šie veiksniai itin apsunkina viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą ir dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose planavimą, nes viešųjų pirkimų procesas yra ilgas, dažnu atveju trunkantis daugiau nei pusę metų.

Viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančios įmonės šiuo metu susiduria su visiška nežinomybe – įmonėms savanoriškai atsisakant žaliavų ir produkcijos iš Rusijos ir Baltarusijos, bet spaudžiant viešųjų pirkimų sutartiniams įsipareigojimams, verslas ieško alternatyvių tiekėjų ir logistikos sprendimų, tačiau šių paklausa tokia didelė, o tiekimo grandinės tokios netvarios, kad netgi dažnas tiekėjas negali suteikti kainos ir tiekimo garantijų ilgesniam nei 3 mėnesių periodui.

LVK pateikto siūlymo esmė – skubiai ieškoti būdų nustatyti aiškų kainų indeksavimo mechanizmą: kaip vykdomose, dar nepradėtose vykdyti ir ateityje sudaromose viešųjų pirkimų sutartyse galėtų būti numatomos kasmėnesinio kainų indeksavimo sąlygos.

Nesprendžiama problema gali prasiskverbti ir į kitas ekonomikos dalis – rangovams neišgalint vykdyti sutartinių įsipareigojimų, pastarieji negalės atsiskaityti ir su subrangovais – projektuotojais ir kt. rangovams paslaugas teikiančiais subjektais.

Verslo atstovai taip pat pasiūlė perkančiųjų organizacijų artimiausiu laikotarpiu nereikalauti iš bendrovių skubiai pasirašyti laimėtų viešųjų pirkimų sutarčių, taip pat suteikti sutarčių įgyvendinimo garantijas ir svarstyti galimybes, kurios leistų bendrovėms nutraukti sudarytas sutartis, neįrašant jų į nepatikimų tiekėjų sąrašus ir nereikalaujant jų atlyginti perkančiųjų organizacijų nuostolius dėl prarasto laiko bei padidėjusių kainų.

„Verslas nenori pasipelnyti iš šios situacijos, tačiau ir neturėtų būti paliktas su nuostoliais, baudomis ir delspinigiais. Reikia plataus susitarimo tarp Vyriausybės ir verslo, kaip suvaldyti šio kainų kilimo viešuosiuose pirkimuose riziką“, – teigė LVK prezidentas A. Romanovskis.

Su Lietuvos verslo konfederacijos raštu galite susipažinti čia.

Lietuvos verslo konfederacija – didžiausia verslą vienijanti organizacija Lietuvoje. LVK nariais yra Lietuvoje veikiančios įmonės ir asociacijos, besivadovaujančios modernaus bei atsakingo verslo standartais.

Panašūs įrašai