Lietuvos verslo konfederacija pasmerkė Rusijos karinę invaziją į Ukrainą pačią pirmą įsiveržimo dieną. Siekdami nors minimaliai mažinti karo padarinius bei padėti nuo karo išvargintai Ukrainai, konfederacijos nariai aktyviai užsiima rėmimu, siūlydami tiek piniginę pagalbą tiek daiktinę paramą ir skatina prisidėti visas įmones bei pavienius asmenis, kurie siekia užkirsti kelią nepagrįstam smurtui pasaulyje.

„Didžiuojuosi LVK bendruomene, kuri be prašymų noriai prisideda prie paramos karo nuvargintai Ukrainai. Stengiamės prireikus koordinuoti procesą, suvesdami narius pagal skirtingas paramos galimybes. Suprantu, jog mūsų teikiama parama nepadės atstatyti miestų, tačiau tikiuosi, jog visi kartu, padėsime Ukrainai įveikti sunkumus“, – minėjo LVK generalinė direktorė Eglė Radišauskienė.

Organizacijos atranda skirtingus kelius, kaip gali padėti karo nusiaubtai Ukrainai. Vienas iš LVK narių, kompanija „Philip Morris International“ jau skyrė 10 milijonų JAV dolerių humanitarinei pagalbai Ukrainos žmonėms teikti. „Bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios teikia didelės apimties pagalbą Ukrainoje, Rumunijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Moldovoje ir Vengrijoje. Finansavome mobilios ligoninės Ukrainoje įrengimą ir didelės apimties svarbių vaistų siuntas, taip pat nupirkome 25 greitosios pagalbos automobilius. Dar 200 tūkst. EUR nevyriausybinėms organizacijoms skyrė PMI įmonės Baltijos šalyse. Visos lėšos skiriamos humanitarinei pagalbai Ukrainos žmonėms teikti.  Taip pat, PMI darbuotojai iš 78 pasaulio šalių per įmonės vidinę iniciatyvą „Projektai su Širdimi“ jau paaukojo Ukrainai 450 tūkst. JAV dolerių“, – minėjo „Philip Morris Baltic“ išorinių reikalų vadovas Baltijos šalims Liudas Zakarevičius. 

Visas paaukotas lėšas kompanija padvigubina ir skiria projektams Ukrainoje: remia vietos fondą, kuris užtikrina pagalbą nėščioms moterims ir suteikia skubią medicininę įrangą naujagimiams, teikia prieglobstį šeimoms su vaikais ir žmonėms su negalia Dniepro mieste. Kompanija taip pat vykdo projektus už Ukrainos ribų: teikia paramą pabėgėlių centrui Krokuvoje ir dviejų našlaičių namų įrengimui.

Dažnai įmonės prisideda pagal savo specifiką, kadangi vieni verslai turi tiesioginę galimybę siūlyti savo produktus ar naudojamus daiktus Ukrainai. Dideles paramos galimybes ukrainiečiams skiria ryšio bendrovės, galinčios užtikrinti mobiliojo ryšio ir interneto priemones kare esantiems bei nuo jo bėgantiems asmenims.

„Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Pranas Kuisys pasakoja, kad stengiasi visais įmanomais būdais padėti karo krečiamai tautai. „Jau pirmąją karo dieną suteikėme nemokamą ryšį Ukrainoje, taip pat Lietuvoje dėl artimųjų šioje šalyje susirūpinusiems klientams. Karo pabėgėliams atvykusiems į Lietuvą taip pat dovanojame tūkstančius „Labas“ kortelių, o ukrainiečius priimančius centrus Lietuvoje ir ukrainiečių šeimas aprūpiname nemokamu namų internetu bei įranga. Taip pat padovanojome karo sąlygoms tinkamų, itin atsparių „CAT“ telefonų, skyrėme finansinę paramą Lietuvos Raudonajam Kryžiui. Prisidedame ir dar prisidėsime ir kitomis formomis“, – pasakoja Pranas Kuisys. Jis priduria, kad: „svarbu nenustoti remti Ukrainą ir jos žmones, „neapsiprasti“ su karo siaubu, užtat kelti klausimą, kaip aš galiu asmeniškai prisidėti prie pagalbos Ukrainos žmonėms“. 

Prie paramos aktyviai prisideda ir transporto sektorius, dėl galimybės dovanoti ar naudotis tam tikru transportu. Zenono Buivydo, asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus teigimu, transporto ir logistikos sektorius teikia visokeriopą pagalbą Ukrainos žmonėms – sunkvežimiais gabena Lietuvos žmonių paaukotus daiktus, kitą humanitarinę pagalbą prie sienos su Lenkija, padeda atvykti į Lietuvą nuo karo bėgantiems ukrainiečiams suteikdami reikalingą transportą. Logistikos sektorius rūpinasi ir Lietuvoje dirbančių ukrainiečių tolimųjų reisų vairuotojų artimųjų apgyvendinimu, padeda nuo karo bėgantiems darbuotojų artimiesiems įsidarbinti Lietuvoje, teikia finansinę ir kitą reikalingą paramą vairuotojų šeimoms. „Taip pat kviečiame ir kitus nelikti abejingais ir padėti nuo karo kenčiantiems žmonėms. Turime padaryti viską, ką galime padėdami broliams ir sesėms ukrainiečiams“, – minėjo Zenonas Buivydas.

LVK atstovai įsitikinę, jog kiekvienas iš mūsų turi jausti pareigą prisidėti prie paramos. Nors visi turime skirtingas finansines galimybes, šiuo atveju net mažai – reiškia daug. Pateikiami vos keli pavyzdžiai, kaip įmonės gali prisidėti prie paramos, žinoma yra daugybė ir kitų humanitarinių veiksmų – savanorystė punktuose, kuriuose yra skirstoma parama, ar tiesioginis darbas su karo pabėgėliais. Tolimesniuose straipsniuose supažindinsime ir su kitais LVK nariais, kurie noriai prisideda prie paramos Ukrainai.

Panašūs įrašai