Lietuvos verslo konfederacijai (LVK) ir jos nariams kelia nerimą bandymai „perrašyti“ verslo ir valdžios skaidraus dialogo principus po šią savaitę Konkurencijos tarybos priimto sprendimo. LVK prezidento Andriaus Romanovskio teigimu, šis sprendimas gali sutrikdyti verslo asociacijų veiklą, apsunkinti verslo ir valstybės institucijų dialogą bei pakenkti priimamų teisės aktų kokybei.

Konkurencijos taryba nusprendė, kad Lietuvos vaistinių asociacija ir vaistais prekiaujančios bendrovės 2017 m. sudarė neteisėtą susitarimą dėl netiesioginio kompensuojamųjų vaistų antkainių nustatymo ir tuo pažeidė konkurencijos teisę. Šis sprendimas grindžiamas tuo, kad Lietuvos vaistinių asociacija, oficialiai dalyvaudama Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytoje darbo grupėje, pateikė su savo nariais suderintą siūlomą poziciją dėl naujų antkainių nustatymo.

Andriaus Romanovskio teigimu, verslo bendruomenė yra susirūpinusi, kad šis sprendimas bei viešai išsakyta jo argumentacija gali pakirsti skaidrų verslo ir valdžios dialogą. „Jei Konkurencijos tarybos sprendimas reikš naujos reguliavimo praktikos įteisinimą, tai iš esmės užkirs kelią skaidriam asocijuotų verslo struktūrų dalyvavimui teisėkūros procesuose“, – mano LVK prezidentas.

Konkurencijos taryba konstatavo, jog, teikdamos suderintus antkainius ir juos pagrindžiančius skaičiavimus, Lietuvos vaistinių asociacija ir vaistais prekiaujančios bendrovės turėjo reikšmingą įtaką SAM sprendimams dėl antkainių nustatymo. Konkurencijos tarybos vertinimu, jeigu konkuruojančios bendrovės būtų informaciją ministerijai teikusios savarankiškai ir tarpusavyje nebūtų suderinusios antkainių, antkainiai galėjo būti nustatyti mažesni.

„Po šio sprendimo kyla klausimas, kaip ateityje turės dirbti visos asociacijos, kaip jos galės užtikrinti savo konstitucinę teisę dalyvauti teisėkūros procese, jei jų siūlymų, parengtų bendradarbiaujant su savo nariais, teikimas gali būti laikomas konkurencinės teisės pažeidimu. Ir tai ne retorinis klausimas – aktyviai ir skaidriai sieksime, kad į jį būtų atsakyta“, – sako LVK vadovas.

Pasak jo, pagal Asociacijų įstatymą ir Lobistinės veiklos įstatymą, bendrų interesų turintys verslo subjektai tam ir buriasi į asociacijas, kad jie būtų bendrai atstovaujami valstybinėse institucijose. „Atvirai pasakysiu – mes bijome, kad tokie sprendimai gali atbaidyti įmones burtis į asociacijas ir per jas dalyvauti teisėkūroje. Tai savo ruožtu atsilieps ir valdžios institucijų priimamų sprendimų kokybei, demokratinei politinių bei administracinių institucijų veiklos priežiūrai“, – teigia per 30 šalies verslo asociacijų vienijančios konfederacijos vadovas.

Panašūs įrašai