Vyriausybei sprendžiant dėl Lietuvos valstybės ir jos kūrėjų svarbiausių sukakčių minėjimo nacionaliniu ir tarptautiniu mastu ir atmintinų metų komisijos sudarymo, Lietuvos verslo konfederaciją (LVK) stebina Kultūros ministerijos kategoriška pozicija į šią komisiją neįtraukti verslo ir visuomenės atstovų.

„Principinis klausimas – ar visuomenei svarbūs klausimai turėtų būti sprendžiami už uždarų durų, ypač jei prie jų prisidėti nori visuomenės atstovai? Esame įsitikinę, kad ne“, – sakė LVK prezidentas Andrius Romanovskis. „Valstybei svarbių sukakčių minėjimas nėra vien tik valstybės tarnautojų klausimas, dėl to Kultūros ministerijos siekis išlaikyti šios komisijos uždarumą yra mažų mažiausiai keistas.“

A. Romanovskio teigimu, susipažinusi su siūloma komisijos sudėtimi, į kurią planuojama įtraukti tik viešojo sektoriaus – valstybės institucijų ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos atstovus, LVK, įstikinusi, jog platesnis verslo ir visuomenės atstovų įtraukimas užtikrintų kokybiškesnį pasiruošimą valstybinėms sukaktims, pati pasisiūlė dalyvauti komisijos veikloje.

„Įtraukus verslo atstovus į komisiją, visuomenė gautų naudą ne tik iš didesnio skaidrumo ir atvirumo, tačiau ir, pavyzdžiui, geresnio žiniasklaidos pasiruošimo skleisti informaciją apie valstybei svarbių sukakčių minėjimą“, – sakė A. Romanovskis. „Nuoširdžiai tikimės, kad Vyriausybės deklaruojamas atvirumas bei siekis užtikrinti visuomenės, tame tarpe ir verslo, įtraukimą į valstybei svarbių sprendimų priėmimo procesus, atsisispindės ir priimant sprendimą dėl valstybei svarbių sukakčių minėjimų organizavimo“, – teigė LVK prezidentas. 

Pažymėtina, kad LVK nuosekliai akcentuoja, jog teisėkūros praktika, kuomet svarbiausi sprendimai yra parengiami neįtraukiant visuomenės, o visuomenė apie tokius sprendimus sužino iš viešos informacijos, yra ydinga. 

Panašūs įrašai