Lietuvos verslo konfederacija (LVK) ir Lietuvos nevalstybinio švietimo konfederacija (LNŠK) kreipėsi  į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą dėl Vyriausybės svarstomo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengto valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo plano, kuriuo siūloma skirti 20 mln. eurų Europos Sąjungos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) lėšų išimtinai valstybinėms kolegijoms. LVK nuomone, nutarimo projektas diskriminuoja nevalstybines kolegijas bei iškreipia konkurenciją, todėl turi būti peržiūrėtas.

Norėdamos tęsti savo veiklą 2029 m. tiek valstybinės, tiek privačios kolegijos turės pasiekti kokybinius rodiklius, kuriuos nustatė neseniai priimti Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimai. Valstybinėms kolegijoms pasirengti pakeitimams Švietimo ministerija siūlo numatyti tikslinį finansavimą iš RRF ir valstybės biudžeto lėšų, tuo tarpu privačios kolegijos šiuos rodiklius turės pasiekti tik savo lėšomis – naudoti sukauptus finansinius išteklius, skolintis iš finansų įstaigų, dalis nevalstybinių kolegijų apskritai gali neturėti galimybių užsitikrinti reikiamo finansavimo.

LVK nuomone, tokia situacija iškreipia konkurenciją, nes privačios kolegijos negalėdamos gauti jokios dalies reformai įgyvendinti numatytų lėšų, atsidurs žymiai prastesnėje padėtyje negu valstybinės kolegijos, nors tiek valstybinės, tiek privačios kolegijos yra neatsiejama aukštojo mokslo sistemos dalis.

„Jei valstybė nustato tuos pačius studijų kokybės rodiklius visoms kolegijoms, nepriklausomai nuo jos steigėjo, kodėl jos negali pretenduoti į finansavimą, kuris ir yra skirtas tiems rodikliams pasiekti“, – klausė LVK prezidentas Andrius Romanovskis. „Privati iniciatyva švietime eilę metų nėra vertinama, tačiau pastarieji veiksmai signalizuoja, kad yra nusitaikyta privatų švietimą apskritai išvyti iš aukštojo mokslo sistemos“.

LVK taip pat kelia klausimą dėl numatomos paramos valstybinėms kolegijoms atitikimo valstybės pagalbos taisyklėms. LVK žiniomis, derinant RRF planą Europos Komisija nebuvo informuota, kad parama bus nukreipta tik į valstybines kolegijas. Finansavimo priemonę skiriant išimtinai valstybinių kolegijų tinklo stiprinimui atsiranda selektyvumo elementas. Kadangi valstybinės ir nevalstybinės kolegijos tarpusavyje konkuruoja dėl studentų, kurie studijuoja savo privačiomis lėšomis, parama valstybinėms kolegijoms šią konkurenciją iškreiptų. Dėl to, LVK nuomone, tokia parama turėtų būti laikoma valstybės pagalba ir privalo būti suderinta su Europos Komisija.  

„2028 m. vyks ekspertinis vertinimas, kurio metu visos kolegijos turės įrodyti savo studijų kokybę ir pasiektus rezultatus, visų jų laukia ilgas ir sunkus darbas stiprinant švietimo kokybę, kuo suinteresuoti esame mes visi. Prašome užtikrinti, kad visi varžytųsi tomis pačiomis sąlygomis, o ne paliekant privačias kolegijas bėgti žvyrkeliais“, – sakė A. Romanovskis. 

LVK teigimu, siekiant, jog Lietuvos kolegijų tinklo stiprinimas būtų pilnavertiškas ir efektyvus, privaloma užtikrinti vienodas skatinimo sąlygas visiems kolegijų tinklo dalyviams.

Panašūs įrašai