Lietuvoje dvi įmones turinti pasaulinė tabako bendrovė „Philip Morris International” (PMI) pristatė savo naują tvarumo ataskaitą. Joje – ne tik naujausi bendrovės pasiekimai bedūmės ateities ir tvarumo kelionėje, bet ir įžvalgos apie megatendencijas, kurios yra svarbios visoms socialiai atsakingoms įmonėms.

Dėmesys sveikesniam gyvenimo būdui

Pirma iš PMI tvarumo ataskaitoje įvardinamų megatendencijų – sveikesnio gyvenimo būdo siekis. Visuomenė šiandien vis labiau vertina psichologinę ir fizinę sveikatą, ieško sveikatai palankių pasirinkimų, siekia aktyvaus gyvenimo būdo, emocinės pagalbos, rūpinasi savo mityba. Tad tikimasi, kad ir verslas atitinkamai reaguos į šiuos pokyčius.

Pavyzdžiui, atliepiant dėmesio sveikatai tendenciją visuomenė tikisi, kad darbdaviai teiks prioritetą darbuotojų fizinei ir psichologinei sveikatai. Dėl to „Philip Morris International“ suteikia galimybę visiems savo darbuotojams ir jų artimiesiems naudotis anonimine linija ir gauti profesionalias psichologines, finansines ir teisines konsultacijas. Šia papildoma verte gali naudotis ir visi PMI darbuotojai Lietuvoje, kurių skaičiuojama per 700.

Susirūpinimas klimatu ir gamta

Kita svarbi tendencija – politika, visuomenė ir rinka  toliau skatina verslą pereiti prie CO2 emisijos mažinimo sprendimų, investuoti į atsinaujinančiąją energiją, apsaugoti ekosistemas, remtis žiedinės ekonomikos principais, spręsti po vartojimo susidarančių atliekų problemas.

Dėl to PMI siekia tapti CO2 neutralia įmone. 2022 m. net 13 PMI fabrikų visame pasaulyje turėjo CO2 neutralumo sertifikatus. Klaipėdoje esantis fabrikas UAB „Philip Morris Lietuva“ dar 2019 m. šį sertifikatą gavo pirmasis iš visų PMI gamyklų.

PMI taip pat daug investuoja į nuorūkų šiukšlinimo mažinimo ir prevencijos programas, bei turi įdiegusi CIRCLE programą, kuri skirta surinkti ir perdirbti kaitinamojo tabako vartojimo prietaisus. 2022 m. pagal šią programą buvo perdirbta 53 proc. įrenginių, o iki 2025 m. planuojama, kad šis skaičius pasieks 80 proc. Lietuvoje išvežta perdirbimui 100% surinktų bedūmių tabako įrenginių.

Lygių galimybių užtikrinimas

PMI savo tvarumo ataskaitoje teigia, kad visuomenė vis daugiau dėmesio kreipia į socialines problemas, garsiau kalba apie neteisybę kai kurių socialinių grupių atžvilgiu. Tuo pačiu visuomenė stebi, kokių veiksmų įmonės imasi sprendžiant socialinę nelygybę ir skatinant žmogaus teises, didinant savo darbo jėgos įvairovę, lygybę ir įtrauktį.

PMI siekia, kad visoje tiekimo grandinėje būtų garantuojamas pragyvenimo lygį užtikrinantis atlygis bei žmogaus teisės. Tuo pačiu savo įmonėse PMI už tokį patį darbą užtikrina vienodą atlygį, skatina visiems lygias galimybes bei siekia didesnės lyčių lygybės vadovaujančiose pozicijose. Pavyzdžiui, 2022 m. moterys užėmė 40,7 proc. vadovaujančių pozicijų. Lietuvoje veikiančioje UAB „Philip Morris Baltic“ šie rodikliai atitinkamai siekė 54 proc., o UAB „Philip Morris Lietuva“ – 30 proc. Abi Lietuvoje veikiančios bendrovės 2022 m. pakartotinai gavo „Equal Salary“ sertifikatą, kuris įrodo, kad įmonėje už tą patį darbą yra atlyginama vienodai.

Bedūmės ateities vizija

Dar prieš septynis metus PMI paskelbė viziją kurti ateitį be cigarečių dūmų. Pradėti įgyvendinti šią viziją leido didelės investicijos į mokslą ir inovacijas, kurių dėka gaminami mažiau žalingi bedūmiai nikotino gaminiai, skirti tiems žmonėms, kurie ir toliau rūkytų.

Siekdama savo vizijos „Philip Morris International“ kiekvienais metais stengiasi didinti mažiau kenksmingų bedūmių nikotino produktų dalį savo pardavimuose. 2022 m. bedūmiai produktai sudarė 32,1 proc. visų pardavimų (2021 m. – 29,5 proc.). Jų vystymui 2022 m. buvo skirta 99 proc. visų PMI mokslo ir plėtros išlaidų ir 74 proc. visų komercinių lėšų.

Šalia savo vizijos „Philip Morris International“ (PMI) yra išsikėlusi ir daugybę kitų tvarumo tikslų įvairiose srityse, o siekdama juos įgyvendinti įmonė nuolat seka, stengiasi nuspėti ir reaguoja į šiandienos bei ateities realybę formuojančius iššūkius bei galimybes, rašoma 2022 m. „Philip Morris International“ tvarumo ataskaitoje.

Pasitikėjimas ir technologijos

PMI tarp megatendencijų taip pat išskiria tai, kad augant visuomenės nepasitikėjimui verslu ir mokslu, sklindant dezinformacijai socialiniuose tinkluose, įmonės privalo orientuotis į tvaraus verslo modelį, elgtis nepriekaištingai ir būti itin skaidrios. PMI savo tvarumo politiką grindžia racionaliais ir skaidriais rodikliais, juos aiškiai komunikuoja visuomenei.

Galiausiai PMI atkreipia dėmesį, kad įmonių tvarumo strategijose turi būti atsižvelgta ir į technologinio progreso tendenciją. Spartėjant technologinei pažangai, atsakingos įmonės turi dar labiau rūpintis kibernetiniu saugumu ir darbuotojų įgūdžių atnaujinimu. Pavyzdžiui, PMI 2022 m. išplėtė mokymosi visą gyvenimą galimybes ir dabar jomis gali pasinaudoti 80 proc. visų darbuotojų. 

Visą PMI tvarumo ataskaitą galite rasti čia: https://www.pmi.com/sustainability/reporting-on-sustainability

Apie „Philip Morris International“

„Philip Morris International“ yra lyderiaujanti tarptautinė tabako bendrovė, siekianti kurti bedūmę ateitį ir ilguoju laikotarpiu plėtojanti savo produktų portfelį taip, kad jame būtų ne tik tabako ir nikotino produktai. Dabartinį bendrovės portfelį daugiausia sudaro cigaretės ir bedūmiai produktai.  Nuo 2008 m. įmonė investavo daugiau nei 10,5 mlrd. JAV dolerių į naujoviškų bedūmių produktų mokslinį pagrindimą ir komercializavimą. Šie produktai yra skirti tik tiems suaugusiems rūkantiesiems, kurie kitu atveju ir toliau rūkytų įprastas cigaretes.  Bedūmiai gaminiai sudarė apie 35 proc. visų PMI 2023 m. pirmojo ketvirčio grynųjų pajamų. Taip pat turėdama tvirtą pagrindą ir didelę patirtį gyvybės mokslų srityje, 2021 m. vasarį PMI paskelbė apie savo siekį plėstis į gyvybės mokslų ir sveikatingumo sritis.

Daugiau informacijos galite rasti www.pmi.com ir www.pmiscience.com.

Panašūs įrašai