Atsižvelgiant į augantį savanorių poreikį dėl geopolitinių rizikų, demografinių tendencijų ir besikeičiančias normas visuomenėje, Lietuvos verslo konfederacija ir asociacija „Lyderė“ ragina pradėti diskusijas dėl moterų įtraukimo į šaukiamus karo prievolininkus.

Vertinant Krašto apsaugos ministerijos pristatytą šauktinių reformą, Lietuvos verslo konfederacijos direktorė Ineta Rizgelė teigia pasigendanti ambicingesnių sprendimų dėl moterų įtraukimo į šaukiamus karo prievolininkus.

„Šauktinių poreikis yra augantis, o demografinės tendencijos yra ne mūsų pusėje. Moterų įtraukimą  į šaukiamus karo prievolininkus matome kaip neišvengiamą sprendimą ir kuo greičiau pradėsime diskusijas šiuo klausimu, tuo greičiau pasieksime pozityvių rezultatų šioje srityje”, – teigė I. Rizgelė.

„Kartu matome, jog kai kurie sprendimai dėl moterų įtraukimo galėtų būti įgyvendinti nedelsiant, pavyzdžiui, dėl moterų šaukimo pagal kariuomenei trūkstamų profesijų sąrašą. Lietuvoje yra tūkstančiai aukštos kvalifikacijos specialisčių, kurios galėtų reikšmingai papildyti kariuomenei reikalingų įgūdžių arsenalą, tačiau projekte vis dar išlieka atgyvenusios nuostatos tarnybai išimtinais atvejais kviesti tik moteris, kurios yra įgijusios akušerės ar slaugės profesiją. Dabartinės darbo rinkos kontekste tai kelia šypseną”, – pridėjo I. Rizgelė.

Organizacijos ragina atsižvelgti į kitų regiono šalių patirtį, pereinant prie lyčiai neutralaus šaukimo į privalomąją karo tarnybą. Šiaurės šalyse lyčiai neutralūs privalomosios karo tarnybos modeliai veikia jau kurį laiką – Norvegijoje nuo 2015 m., Švedijoje nuo 2017 m.

„Šalies saugumas – tai visiems be išimties aktualus klausimas, prie kurio prisidėti vienodai turi turėti teisę tiek vyrai, tiek moterys. Šiuo metu egzistuojanti lyčių nelygybė šaukiant į privalomąją karo tarnybą yra atgyvenęs konceptas – laikai ir visuomenė pasikeitė, į pokyčius reaguoti turi ir kariuomenė. Suprantame, kad toks sprendimas reikalautų nemažų pokyčių, tinkamam pasiruošimui reikėtų tiek laiko, tiek išteklių, visgi manome, kad šis žingsnis yra būtinas mūsų šalies saugumui ir ateities gerovei, todėl ir kviečiame jau dabar pradėti atviras ir plačias diskusijas šiuo klausimu“, – teigė asociacijos „Lyderė“ valdybos pirmininkė Laura Blaževičiūtė.

Lietuvos verslo konfederacija kartu su asociacija „Lyderė“ oficialiu kreipimusi į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją kviečia pradėti platesnes diskusijas šia tema.

Panašūs įrašai