Aš daugelį metų buvau prieš daugybinę pilietybę. Apie tai kalbinau prof. Vytautą Sinkevičių, skaičiau JAV, Izraelio, Australijos pilietybės įstatymus ir priesaikų tekstus. Žodžiu – į problemą žiūrėjau griežtai teisiškai. Jeigu prisiekei kitai valstybei būdamas Lietuvos piliečiu – vadinasi sulaužei priesaiką, faktiškai išdavei. 

Tačiau kartą besilankydamas Niujorke pas savo draugą ir Lietuvių tautos fondo tarybos pirmininką Marių Griškonį ir kalbėdamas apie Lietuvos pilietybės išsaugojimą išgirdau esminį argumentą – ,,galimybės išsaugoti pilietybę pirmiausia reikia ne lietuviams JAV, Norvegijoje ar Anglijoje, o Lietuvos valstybei, nes jeigu mažėja pilietinė lietuvių Tauta, tada kyla grėsmė ir pačiai valstybei.“ Tai patvirtina JAV lietuvių kpt. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno – Girskio skrydis, gen. Adolfo Ramanausko – Vanago kova, Prezidento Valdo Adamkaus tarnystė ir daugybė kitų pasaulio lietuvių darbų vardan mūsų valstybės. . 

Todėl aš referendume balsuosiu už Konstitucijos pakeitimą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo ir pateiksiu argumentus, kodėl taip balsuoti turėtumėte ir Jūs.  

Pirma, šiais metais Lietuva skaičiuoja jau 35-uosius savo Nepriklausomybės atkūrimo metus. Daugiau nei 20 metų esame NATO ir Europos Sąjungos nariai. Kad ir kaip neįtikėtinai tai galėjo atrodyti 1990 metų kovo 11 d., šiandien mes tvirtai galime džiaugtis bei didžiuotis šių pasiekimų vaisiais. Bet aplinkybės yra pasikeitusios ne tik Lietuvos viduje, reikšmingus pokyčius galime stebėti visame pasaulyje. Būtent dėl to, užsienyje sukūrusių gyvenimą lietuvių dalis, turi būti pripažinta, jeigu norime, kad jie liktų mūsų kultūros ir lietuviškumo tapatybės dalimi. Visgi, mažai valstybei kiekvienas pilietis turi būti aukščiausios vertės.  

Juk nėra skirtumo, kur žmogus gyvena, jei jis kalba lietuviškai ir to moko savo vaikus, žino Lietuvos Respublikos Konstituciją, gerbia Lietuvos kultūrą ir tradicijas, siekia stiprinti Lietuvos demokratinę valstybę, toks žmogus turi būti Lietuvos pilietis. Niekas negali turėti teisės iš jo, vienu Vidaus reikalų ministro parašu, atimti tai, kas jam priklauso pagal prigimtį. Daugelyje valstybių, net jeigu asmuo pats nori atsisakyti pilietybės – tai gali užtrukti metų metus. Pas mus – vos keli mėnesiai ir Tu esi „laisvas”. 

Daugelis stiprių valstybių tokių kaip JAV ar Izraelis nepripažįsta jokių dvigubų ar trigubų pilietybių, tačiau kitų pasų turėjimo nevertina kaip pagrindo atimti pilietybę. Jiems nesvarbu kam įsipareigojai – Tu esi mūsų pilietis pagal prigimtį ar etniškumą ir taškas. Todėl mes iš Tavęs reikalausime visų pareigų ir suteiksime visas teises. Taškas. Visa kita mums neįdomu. Tai yra stipriųjų požiūris ir mes turime tokie būti.  

XIX amžiuje didžiausias lietuvių gyvenamas miestas pasaulyje buvo Čikaga. Tarpukaryje ši diaspora gimtojo krašto nepamiršo ir visais būdais rėmė Lietuvą. O kai mums buvo blogai po 1944 m. šimtus tūkstančių mūsiškių priėmė JAV, Izraelis, Australija, Kolumbija, ar Kanada. Mūsų Tauta moderniais laikais visada keliavo, bet kai reikėjo nepamiršo kalbos, žemės ir istorijos. Todėl dabar turime suprasti, kad turime visus savus išlaikyti bent formaliuose santykiuose su valstybe. 

Aš nesakau, kad pilietybė turi būti dalinama visiems iš eilės. Sekmadienį sprendimas prie balsadėžės yra apie suteikiamą galimybę išsaugoti pilietybę tiems, kurie ją turi. Juk tai yra mūsų aplaidumas ir nematymas platesnio vaizdo, kai vidutiniškai per metus netenkame apie 1000 piliečių, nes jiems neduodame galimybės išsaugoti savo pilietybę, priimant kitos valstybės pasą. 

Daugelis skundžiasi, kad emigrantai išrinks mums valdžią, kiti pirštais rodo, kad iš šimtų tūkstančių gyvenančių diasporoje rinkimams registruojasi vos kelios dešimtys tūkstančių. Bet tai yra normalu. Nes tai parodo, kad mūsų valdžią rinks tik tie užsienio lietuviai, kuriems rūpi, o ne bet kas. O ribojimai dėl kandidatavimo Prezidento, savivaldos ar Seimo rinkimuose jau dabar numato, kad tik pilietybės turėjimas nėra pakankamas – tam reikia fiziškai gyventi Lietuvoje. 

Taigi – BŪKITE GERI balsuokite UŽ ir pakvieskite tai padaryti dar bent dešimt žmonių – sutuoktinius, vaikus, senelius, tetas, dėdes, draugus ir kolegas. Kai einate į savo kavinę, susitinkate su klientu, apsilankote pas gydytoją ar sveikinate su gimtadieniu – neužmirškite pakviesti jų BALSUOTI UŽ.  

Panašūs įrašai