Spalio 21-28 d. buvo kviečiamos Lietuvos įmonės, kurios plečia eksporto rinkas ir ieško naujų verslo partnerių IT sektoriuje, dalyvauti verslo misijoje į Taivaną. Verslo misija sėkmingai įvykdyta.

Misiją organizavo Inovacijų agentūra drauge su Lietuvos verslo konfederacija. Verslo misijos tikslas – padėti ICT įmonėms surasti naudingų kontaktų šioje rinkoje, supažindinti su svarbiausiomis sektoriaus institucijomis, tokiomis kaip: Fintech Space, Startup Terrace, Ministry of Digital Affairs ir kt.

Verslo misijos metu planuojama apsilankyti „Fintech Taipei 2023“ renginyje. Tarptautinio „Fintech Taipei 2023“ forumo preliminarios sesijos temos: skaitmeninė transformacija ir tvarūs finansai, skaitmeninė priežiūra ir technologijų inovacijos.

Lietuvos įmonių atstovai kviečiami šiame renginyje dalyvauti kaip pranešėjai ar diskusijų dalyviai, kurie galėtų pasidalinti Lietuvos plėtros patirtimi bei naujausiomis tarptautinės skaitmeninės transformacijos bei tvarių finansų tendencijomis.

Dalyvavimo tikslas

Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai.

Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų, šiuo atveju, iki 1 875,16 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekte finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykstančios į verslo misiją, grupę turi sudaryti ne mažiau 5 informacinių technologijų ir susijusių sričių įmonių darbuotojai.

Išankstinė registracija uždaryta.

Turint daugiau klausimų, prašome kreiptis į LVK vyriausiąją projektų vadovę – biuro vadovę Gintarę Boreikytę (gintare@lvk.lt, tel. 8 609 06182).

Dalyvavimui reikalingi dokumentai
 • Preliminarūs 2022 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai ir patvirtinti 2021 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 • De minimis sutikimas (pateiksime)
 • Papildomas de minimis sutikimas (prieš išvykstant į misiją / grįžus iš misijospateiksime)
 • De minimis pagalbos patikros lapas (pateiksime)
 • Dalyvio komandiruotę ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (prieš misiją)

Reikalavimai, norint gauti dalinį išlaidų kompensavimą:

 • Įmonės statusas MVĮ – labai maža, maža arba vidutinė įmonė, pagal darbuotojų skaičių, pajamų ir turto dydį (vertinamos ir susijusios, partnerinės įmonės).
 • Įmonė – paslaugų teikėjas arba prekių gamintojas, prekybos sektoriaus įmonės nefinansuojamos (tikrinama pagal pagrindinį įmonės EVRK kodą).
 • Bendroje pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. pajamų sudaro įmonės pačios pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.
 • Įmonė nepatiria sunkumų (nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei pusė įstatinio).
 • Į misiją vykstantis įmonės atstovas – įmonės darbuotojas (nuo 1 įmonės dalyvauja 1 darbuotojas (išlaidų dalinis kompensavimas), dalyvaujant daugiau darbuotojų – kitų darbuotojų kaštai įmonės lėšomis).
 • Įmonė turi būti pajėgi prisidėti prie projekto finansavimo (30 proc. jūsų nuosavos lėšos).
 • Įmonė dali savo gaminių ar paslaugų eksportuoja arba turi realius ir pamatuotus ketinimus eksportuoti per ateinančius kelis metus.
 • Įmonė neturi būti išnaudojusi viso savo de minimis, per 3 metus galima suma iki 200 000 eur.

Kiti renginiai