Lietuvos verslo konfederacija (LVK) sėkmingai įvykdė verslo misiją San Franciske ir Los Andžele, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Vizito tikslas ir planuojamos veiklos

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų plėtrai, skatinti Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą.

 • Apsilankymas originalioje startuolių konferencijoje Tech Crunch Disrupt (https://techcrunch.com/events/tc-disrupt-2023/) – nuosavom lėšom.
 • Dalyvavimas verslo pusryčiuose ir įsitinklinimo renginyje San Franciske
 • Dalyvavimas verslo renginyje su Lietuvos Respublikos Prezidentu Los Andžele
 • Vykstantiesiems išreiškus tikslius interesus ir pageidavimus organizuojami susitikimai su verslo ir verslą skatinančių institucijų atstovais;
 • Vykstantiesiems išreiškus interesus rengiami susitikimai su San Franciske veikiančiais Lietuvos piliečiais;
 • Produkcijos ir teikiamų paslaugų pristatymas misijos metu organizuojamuose formatuose.

Dalyvavimo tikslas

Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai.

Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų, šiuo atveju, iki 2497,95 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekte finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykstančios į verslo misiją, grupę turi sudaryti ne mažiau 5 informacinių technologijų ir susijusių sričių įmonių darbuotojai.

Turint daugiau klausimų, prašome kreiptis į

LVK vyriausiąją projektų vadovę – biuro vadovę Gintarę Boreikytę (gintare@lvk.lt, tel. 8 609 06182).

Dalyvavimui reikalingi dokumentai
 • Preliminarūs 2022 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai ir patvirtinti 2021 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 • De minimis sutikimas (pateiksime)
 • Papildomas de minimis sutikimas (prieš išvykstant į misiją / grįžus iš misijospateiksime)
 • De minimis pagalbos patikros lapas (pateiksime)
 • Dalyvio komandiruotę ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (prieš misiją)
Įmonėms keliami reikalavimai (daliniam finansavimui gauti):
 • Įmonės statusas MVĮ – labai maža, maža arba vidutinė įmonė, pagal darbuotojų skaičių, pajamų ir turto dydį.
 • Įmonė – paslaugų teikėjas arba prekių gamintojas, prekybos sektoriaus įmonės nefinansuojamos (tikrinama pagal pagrindinį įmonės EVRK kodą).
 • Bendroje pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. pajamų sudaro įmonės pačios pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.
 • Įmonė nepatiria sunkumų (nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei pusė įstatinio).
 • Į misiją vykstantis įmonės atstovas – įmonės darbuotojas (reikalingas įsakymas dėl komandiruotės, dienpinigių mokėjimas).
 • Įmonė turi būti pajėgi prisidėti prie projekto finansavimo (30 proc. jūsų nuosavos lėšos).
 • Įmonė dali savo gaminių ar paslaugų eksportuoja arba turi realius ir pamatuotus ketinimus eksportuoti per ateinančius kelis metus.
 • Įmonė neturi būti išnaudojusi viso savo de minimis, per 3 metus galima suma iki 200 000 eur.

Kiti renginiai