Lietuvos verslo konfederacija pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninės rinkodaros kursas pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistams“ (projekto Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-001) pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ (toliau – Projektas).

Vykdant projekto veiklas bus apmokyti 226 specialistus iš visos Lietuvos mažų ir labai mažų įmonių, prioritetą teikiant įmonėms ne iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos savivaldybių ir rajono savivaldybių. Projekto veikla – mokymai grupėmis, 11 grupių po 15-25 dalyvius iš Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių ir kitų miestų. Numatoma, bet neapsiribojama, kad mokymai vyks seminarų, diskusijų, pristatymų, grupinio darbo ir individualaus darbo metodais ir nuotoliniu būdu. Kursą baigusiems dalyviams bus suteikiamas neformalios programos baigimo pažymėjimas.

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Daugiau informacijos apie projektą šioje nuorodoje.

Panašūs įrašai