Nuo 2021 m. pradžios pasikeitusi tvarka, kai antstolį piniginių sumų išieškojimui parenka Antstolių informacinė sistema, kreditoriams netapo kliūtimi inicijuoti naują priverstinio skolos išieškojimo procesą.

Tai patvirtina Antstolių informacinės sistemos duomenys: per šių metų pirmąjį ketvirtį antstoliams pateikta 43,3 tūkst. naujų vykdomųjų dokumentų, arba 29 proc. daugiau, negu buvo pateikta per atitinkamą 2019 m. laikotarpį ir 25 proc. daugiau už pastarųjų 5 metų pirmojo ketvirčio vidurkį.

Didžioji dalis visų naujų vykdomųjų dokumentų dėl piniginių sumų išieškojimo išduodami  elektronine forma, todėl kreditoriai juos pateikia savarankiškai prisijungdami prie Antstolių informacinės sistemos Elektroninės vykdomosios bylos portalo. Rašytiniai vykdomieji dokumentai pirmiausia pateikiami  Lietuvos antstolių rūmams. Čia suskaitmeninti ir pasirašyti Lietuvos antstolių rūmų darbuotojo elektroniniu parašu bei įkelti į Antstolių informacinę sistemą, jie toliau funkcionuoja kaip elektroninių vykdomųjų dokumentų kopijos.  

Centralizuoto vykdomųjų dokumentų skirstymo antstoliams pradžia iškėlė daug praktinių klausimų. Atsakymų ir sprendimų, kaip Antstolių informacinę sistemą (AIS) padaryti draugiškesne vartotojams, ieškota Lietuvos antstolių rūmams bendradarbiaujant su Teisingumo ministerija ir VĮ Registrų centru. Atsižvelgiant į Lietuvos antstolių rūmų pastabas ir pasiūlymus, AI sistemoje atsisakyta reikalavimo pasirašyti pateikiamą vykdomąjį dokumentą elektroniniu parašu, tokiu būdu užtikrinant paslaugos prieinamumą maksimaliai dideliam asmenų ratui.

Nuo š. m. kovo 18 d. prisijungti prie AIS ir  pateikti antstoliui vykdyti elektroninį vykdomąjį dokumentą gali bet kuris kreditorius ar jo atstovas, kuris naudojasi  elektronine bankininkyste arba turi bet kokios formos elektroninį parašą (mobilųjį elektroninį parašą, kvalifikuotą elektroninį parašą (sertifikatą) ar galiojantį elektroninio parašo sertifikatą, įdiegtą asmens tapatybės kortelėje).

Atstovams valstybės institucijų, kurios antstoliams pateikia apie 60 proc. visų vykdomųjų dokumentų dėl skolų išieškojimo, prisijungimo procedūros taip pat supaprastintos: jie gali prisijungti prie sistemos naudodamiesi AIS vartotojų slaptažodžiais. Procedūrų optimizavimo poreikiai ir techninės galimybės buvo aptariami Lietuvos antstolių rūmų atstovų susitikimuose su Valstybinės mokesčių inspekcijos, teismų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, bei Valstybinės ligonių kasos atstovais. Atsižvelgiant į institucijų teikiamas pastabas ir prašymus,

AIS ir jos posistemė – Elektroninės vykdomosios bylos portalas –  yra nuolatos tobulinami.

Tais atvejais, kai svarbu kuo skubiau pradėti tam tikrą išieškojimą, arba kai kyla abejonių dėl tinkamo informacijos pateikimo Elektroninės vykdomosios bylos portale, kreditoriai prašomi nedelsiant pranešti Lietuvos antstolių rūmams apie savo situaciją el. paštu (info@antstoliurumai.lt, vdskirstymas@antstoliurumai.lt, jovita@antstoliurumai.lt, svetlana@antstoliurumai.lt), arba telefonu (+370 5 275 0067, +370 5 275 0068, +370 614 61105, +370 664 42554). Lietuvos antstolių rūmai siekia bendradarbiauti ir stengiasi padėti visiems vykdymo proceso dalyviams, jei tik yra tokia galimybė.

Kreditorių patogumui Lietuvos antstolių rūmų interneto svetainėje skelbiama vaizdo instrukcija, kaip antstoliui  elektroniniu būdu pateikti prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (https://www.youtube.com/watch?v=05cWuo5EEHQ&t=4s). Taip pat  skelbiami detalūs rašytinio ir elektroninio vykdomojo dokumento pateikimo aprašymai, rekomenduojamos prašymo ir fizinio bei juridinio asmens anketų formos

Kaip ir anksčiau, kreditoriai tebeturi teisę savarankiškai rinktis antstolį tai atvejais, kai norima pateikti nepiniginio pobūdžio vykdomąjį dokumentą (pvz., dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dėl įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, dėl daiktų perdavimo, dėl priverstinio iškeldinimo, priverstinio įkeldinimo ir kt.). Tokie vykdomieji dokumentai įprastai teikiami išieškotojo pasirinktam antstoliui, veikiančiam toje veiklos teritorijoje, kurioje yra skolininko gyvenamoji vieta. Šios kategorijos vykdomieji dokumentai sudaro 2,3  proc. visų antstoliams pateikiamų reikalavimų išieškoti skolas.

Antstolių informacinės sistemos duomenimis, per 2020 metus antstoliai išieškojo ir kreditoriams sugrąžino139,9 mln. eurų skolų. Du iš trijų į antstolius besikreipusių kreditorių atgavo reikalautas skolas visa apimtimi.

Panašūs įrašai