Vytauto Didžiojo universitetas, atsižvelgdamas į pandemijos sukeltas pasekmes šalies švietimo sistemai ir ekonomikai, kviesdamas abiturientus pasilikti studijuoti Lietuvoje, steigia studijų fondą pirmo kurso studentų studijų kainai padengti – 2021 m. į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems pirmakursiams skirs 300 studijų stipendijų studijų kainai padengti.

Iš 300 VDU studijų fondo stipendijų studijų kainai padengti 30-čiai studentų, įstojusių į valstybės nefinansuojamas vietas ir turinčių geriausius konkursinius balus, studijų kaina bus pilnai padengta visam studijų laikotarpiui, o likusiems (270-čiai) studentų universitetas kompensuos 50 proc. studijų kainos visam studijų laikotarpiui.

VDU studijų fondas įsteigtas įvertinus ne tik sunkius metus stojantiesiems, kurie netrukus įsilies ir į darbo rinką, dėl daugiau kaip metus trunkančios pandemijos ir karantino šalyje. 2021 m. taip pat buvo sumažintas valstybės finansuojamų vietų skaičius ir padidintos norminės studijų kainos, kurios labiausiai palietė humanitarinius ir socialinius mokslus. Todėl skiriant VDU fondo stipendijas didžiausias dėmesys bus atkreiptas į visuomenės ir valstybės raidai labai svarbias studijų kryptis humanitarinių ir socialinių mokslų grupėse.

VDU rektorius Juozas. Augutis įsitikinęs, kad Lietuvai svarbu užtikrinti kompetentingų ir aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų pasiūlą. „Tiek Lietuvos, tiek užsienio kapitalo inovatyvios įmonės, kurios šiuo metu sparčiai kuriasi Lietuvoje, daugiausia ieško darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą. Lietuva jau nebėra pigios, mažai kvalifikuotos darbo jėgos šalis. Savo strateginiuose tiksluose ji numačiusi tapti inovacijų, aukštos pridėtinės vertės verslo, mokslo ir technologijų proveržio šalimi. Todėl turime padaryti taip, kad kokybišką aukštąjį išsilavinimą, kuris teikia ne tik specifines, praktines žinias, bet apima ir vidinę kultūrą, platesnį ir įvairiapusiškesnį mąstymą, kūrybiškumą, bendravimą ir bendradarbiavimą, Lietuvoje galėtų įgyti kuo didesnė visuomenės dalis“, – teigia VDU rektorius.

Kviečiame verslo įmones ir organizacijas prisidėti prie fondo veiklos skiriant paramą

Kviečiame ir verslo įmones bei organizacijas prisidėti prie trūkstamų ir ateityje reikalingų specialistų rengimo. Verslo įmonės gali skirti stipendiją ar paramą studento studijų įmokos padengimui. Parama gali būti skiriama tiek bendrai universiteto studentams, tiek konkrečios studijų  krypties ar programos  studentams.

Daugiau informacijos verslo įmonėms teikia VDU Komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė, el. p. vilma.bijeikiene@vdu.lt.

Panašūs įrašai