Lapkričio 4 d. gausus būrys dalyvių susirinko LVK inicijuotoje apskritojo stalo diskusijoje – „Įmonės socialinė atsakomybė: iššūkiai ir galimybės šiuolaikinei organizacijai“.

Renginio metu buvo pristatyti mūsų atlikto tyrimo, atskleidžiančio darbuotojų  suvokimą apie įmonių socialinės atsakomybės svarbą, duomenys (skaidrės). Tyrimo duomenis pristatė Lietuvos verslo konfederacijos vyriausioji projektų vadovė – biuro vadovė Gintarė Boreikytė. Renginį moderavo Kauno technologijų universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslų daktarė Rima Kontautienė.

Dalyviams buvo pristatytas dviejų dalių, kiekybinis ir kokybinis, tyrimas. „Vykdyti du atskiri, vienas kitą papildantys tyrimai, kurių duomenis rekomenduojama nagrinėti kartu. Tyrimus buvo nuspręsta atskirti, dėl temos platumo, skirtingų organizacijų socialinės atsakomybės lygių ir tyrimo dydžio“, – minėjo Gintarė Boreikytė. Kiekybinio tyrimo metu buvo apklausiami organizacijų darbuotojai, siekiant nustatyti  bendrąjį organizacijos supratimą apie įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA). Antrojoje – tyrimo kokybinėje dalyje, buvo apklausti vadovaujančias pareigas užimantys asmenys, dirbantys organizacijose, kurios rengia atsiskaitymus visuomenei už socialinę atsakomybę. Šios dalies tikslas buvo išgryninti socialinės atsakomybės suvokimą ir mastą. 

Tyrimas vykdytas 2021 m. liepos-spalio mėn. Anketinės apklausos metu buvo surinkta 364 respondentų užpildyti klausimynai, o struktūrizuoto interviu tyrimo metu apklausti 25 ekspertai, atskirų organizacijų atstovai. Su tyrimo ataskaita galite susipažinti paspaudę nuorodą.

Po pristatymo dalyviai buvo kviečiami dalyvauti diskusijoje, kurioje buvo nagrinėjama,  su kokiais didžiausias iššūkiais susiduria organizacijos, vystydamos socialinę atsakomybę bei ką ji reiškia darbuotojui.

Tyrimas ir diskusija buvo vykdyti įgyvendinant projektą „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“, Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001. Tyrimo vykdymas, jo ataskaitos parengimas ir viešinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Panašūs įrašai