Kaip galime pasisemti stiprybės iš pačių savo savasties šaknų? Kokį poveikį mums vis dar turi istoriniai archetipai? Galop, ar lietuviai turi savo epą ir kaip jis veikia mūsų tautinę ir individualią savimonę? O gal – kaip riboja? Kas nutinka, kai žmonės pameta pajautą ir išaukština racionalumą? Birželio 20 d. vyksiantis „Epo kismas: Eglės karūnos misterija“ – tai kultūrinis, multidimensinis, analogų neturintis patyriminis renginys, praplečiantis suvokimą pirmiausia apie mus pačius.

Tai bus kiekvieną dalyvį transformuojantis, auginantis, naujų suvokimų dovanosiantis įvykis ir sykiu kolektyvinė terapija. Todėl jai ir skirtas ilgesnis laikas, multidimensiniai formatai, bendros patirtys bei refleksijos. Misterijos ašimi taps lietuvių liaudies pasaka „Eglė žalčių karalienė“. Kokią kultūrą, visuomenę, požiūrį į moterį ir vyrą ši pasaka atstovauja? Ir ar ji mus vis dar veikia? Ir, kaip ši pasaka siejasi su archeomitologės Marijos Gimbutienės atradimais?

Kiti renginiai