Verslo misija į Singapūrą sėkmingai įvykdyta.

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) kartu su LVK nariu UAB „Estravel Vilnius“ kviečia informacinių technologijų, fintech ir susijusių sričių įmones jungtis į verslo misiją Singapūre, Singapūro Respublikoje. Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai.

Vizito tikslas ir planuojamos veiklos

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų plėtrai, skatinti Lietuvos ir Singapūro ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą.

 • Apsilankymas viename didžiausių finansinių technologijų renginyje Singapore Fintech Festival;
 • Vykstantiesiems išreiškus tikslius interesus ir pageidavimus organizuojami susitikimai su verslo ir verslą skatinančių institucijų atstovais;
 • Vykstantiesiems išreiškus interesus rengiami susitikimai su Singapūre veikiančiais Lietuvos piliečiais;
 • Produkcijos ir teikiamų paslaugų pristatymas misijos metu organizuojamuose formatuose.
Dalyvavimo sąlygos

Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai.

Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų, šiuo atveju, iki 1 947,96 Eur*. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekte finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykstančios į verslo misiją, grupę turi sudaryti ne mažiau 5 informacinių technologijų, finansinių paslaugų ir susijusių sričių įmonių darbuotojai.

Kviečiame įmones registruotis užpildant REGISTRACIJOS ANKETĄ iki 2023 m. gegužės 15 d.

Turint daugiau klausimų, prašome kreiptis į LVK vyriausiąją projektų vadovę – biuro vadovę Gintarę Boreikytę (gintare@lvk.lt, tel. 8 609 06182).

Akimirkos iš 2022 m. organizuotos verslo misijos į Singapūro Respubliką
Dalyvavimui reikalingi dokumentai
 • Preliminarūs 2022 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai ir patvirtinti 2021 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 • De minimis sutikimas (pateiksime)
 • Papildomas de minimis sutikimas (prieš išvykstant į misiją / grįžus iš misijos, pateiksime)
 • De minimis pagalbos patikros lapas (pateiksime)
 • Dalyvio komandiruotę ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (prieš misiją)
Įmonėms keliami reikalavimai (daliniam finansavimui gauti):
 • Įmonės statusas MVĮ – labai maža, maža arba vidutinė įmonė, pagal darbuotojų skaičių, pajamų ir turto dydį.
 • Įmonė – paslaugų teikėjas arba prekių gamintojas, prekybos sektoriaus įmonės nefinansuojamos (tikrinama pagal pagrindinį įmonės EVRK kodą).
 • Bendroje pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. pajamų sudaro įmonės pačios pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos pardavimas.
 • Įmonė nepatiria sunkumų (nuosavas kapitalas negali būti mažesnis nei pusė įstatinio).
 • Į misiją vykstantis įmonės atstovas – įmonės darbuotojas (reikalingas įsakymas dėl komandiruotės, dienpinigių mokėjimas).
 • Įmonė turi būti pajėgi prisidėti prie projekto finansavimo (30 proc. jūsų nuosavos lėšos).
 • Įmonė dali savo gaminių ar paslaugų eksportuoja arba turi realius ir pamatuotus ketinimus eksportuoti per ateinančius kelis metus.
 • Įmonė neturi būti išnaudojusi viso savo de minimis, per 3 metus galima suma iki 200 000 eur.

* Misijos data yra preliminari. Priklausomai nuo individualių interesų data gali būti koreguojama. Dalinis finansavimas skaičiuojamas pagal misijos trukmę.

Kiti renginiai