Verslo misija sėkmingai įvykdyta.

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) kartu su UAB AUTARĖ kviečia maisto ir gėrimų sektoriaus įmones jungtis į verslo misiją į Singapūro Respubliką. Šiuo metu yra formuojama verslininkų delegacija, renkami interesai.

Vizito tikslas ir planuojamos veiklos

Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų plėtrai, skatinti Lietuvos ir Singapūro ekonominių santykių plėtrą, stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą.

 • Apsilankyti tarptautinėje, daugiau nei 40 metų organizuojamoje, vienoje didžiausioje Azijoje organizuojamoje maisto ir gėrimų bei susijusių pramonės veiklų parodoje „FHA-Food & Beverage“;
 • Vykstantiesiems išreiškus tikslius interesus ir pageidavimus dalyvauti organizuojamuose susitikimuose su verslo ir verslą skatinančių institucijų atstovais;
 • Vykstantiesiems išreiškus interesus dalyvauti susitikime su lietuvių Singapūro bendruomene;
 • Singapūro kultūrinių ir kitų objektų lankymas (savarankiškai).
Dalyvavimo sąlygos

Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai.

Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų, šiuo atveju, iki 1947,96 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“. Projekte finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, vykstančios į verslo misiją, grupę turi sudaryti ne mažiau 5 maisto ir gėrimų sektoriaus atstovai.

Kviečiame įmones registruotis užpildant REGISTRACIJOS ANKETĄ iki 2022 m. liepos 8 d.

Turint daugiau klausimų, prašome kreiptis į LVK vyriausiąją projektų vadovę – biuro vadovę Gintarę Boreikytę (gintare@lvk.lt, tel. 8 609 06182) arba UAB „Autarė“ projektų vadovę Gintarę Zlatkienę, (gintare@autare.lt, tel.: 8 679 36330; 8 5 262 7401).

Dalyvavimui reikalini dokumentai
 • Patvirtinti 2021 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 • Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 • Klausimynas (pateiksime)
 • Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 • „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 • Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 • De minimis sutikimas (pateiksime)
 • Papildomas de minimis sutikimas (grįžus iš misijos, pateiksime)
 • De minimis pagalbos patikros lapas (pateiksime)
 • Dalyvio komandiruotę ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (grįžus iš misijos)

* Misijos data yra preliminari. Priklausomai nuo individualių interesų data gali būti koreguojama.

Kiti renginiai