Verslo misija į Dubajų sėkmingai įvykdyta.

Lietuvos verslo konfederacija (LVK) kartu su UAB „Autarė“ kviečia dalyvauti verslo misijoje 2022 m. gegužės 24 – 28 d. Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

Vizito tikslai:

 Apsilankyti tarptautinėje interjero dizaino parodoje INDEX.
 Stiprinti Lietuvos įmonių paslaugų ir prekių eksportą į JAE, organizuojant B2B susitikimus su verslo ir verslą skatinančių institucijų atstovais pagal vykstančiųjų išreikštus interesus;
 JAE kultūrinių ir kt. objektų lankymas (savarankiškai).

DALYVAVIMO SĄLYGOS:

Surinkus susidomėjusių verslininkų grupę bus organizuojami logistiniai sprendimai bei apgyvendinimas centralizuotai. Kviečiame įmones registruotis iki 2022 m. gegužės 13 d. Dėl registracijos kreiptis: UAB „Autarė“ Turizmo departamento vadovė Gintarė Zlatkienė, el. p.: gintare@travel.lt arba travel@autare.lt, tel.: 8 679 36330; (8 5) 262 7401.
Įmonių dalyvavimas dalinai finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, iš Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų, šiuo atveju, iki 1084,83 Eur. PVM nėra finansuojamas projekte.

LVK įgyvendina projektą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, skirtą Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui (KKI) priskirtinų labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių eksporto rinkų paieškai ir plėtrai. Priemonės apimtyje finansuojamos prekes gaminančios arba paslaugas teikiančios įmonės, vykstančios į verslo misijas, grupę turi sudaryti bent 5 KKI atstovai.

Kultūrinių ir kūrybinių industrijų sektoriui priskirtina MVĮ (KKI sektoriui priskirtina MVĮ) – MVĮ, kurių kiekvienos bendroje pardavimo struktūroje ne mažiau kaip 70 procentų pajamų yra gaunama iš ekonominės veiklos rūšių, kurių kodai pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išvardyti projektų finansavimo sąlygų aprašo 7 priede.

DALYVAVIMUI REIKALINGI DOKUMENTAI:

 Patvirtinti 2021 m. metinės finansinės atskaitomybės dokumentai
 Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija (pateiksime)
 Klausimynas (pateiksime)
 Sutartis su pareiškėju dėl dalyvavimo projekte (pateiksime)
 „Vienos įmonės“ deklaracija (pateiksime)
 Įsakymas dėl lėšų skyrimo
 De minimis sutikimas (pateiksime)
 De minimis pagalbos patikros lapas (pateiksime)
 Dalyvio komandiruotę ir išlaidas pagrindžiantys dokumentai (grįžus iš misijos)

Kiti renginiai