Daugelis komercinių veiklų valdomos per atskirus subjektus kaip bendrovės ar ūkinės bendrijos. Teisinės jurisdikcijos leidžia asmenims organizuoti tokius subjektus užpildant reikalingus dokumentus su atitinkamomis valstybinėmis institucijomis ir sutinkant su kitomis reikalingomis prievolėmis. Akcininkų, partnerių ar narių santykius bei teises dalinai reguliuoja konstituciniai dokumentai ir dalinai jurisdikcijos teisė, kuri priklauso nuo subjekto sukurimo vietos. Trumpai tariant, įmonės akcininkai, partneriai ar nariai ribotos nuosavybės įmonėse yra apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės skoloms bei kitiems įsipareigojimams, kurie priklauso sukurtam atskiram teisiniam subjektui (juridiniam asmeniui). Taip yra apsaugoma savininkų asmeninė nuosavybė nuo verslo nesėkmės, išskyrus atvejus, kai yra tyčinis aplaidumas ar neteisėti veiksmai. hyperlink, hover hyperlink

H2 Įmonių restruktūrizavimas

Įmonės kartais turi svarbios intelektinės nuosavybės, kurią reikia saugoti nuo konkurentų. Tai atliekama patentais, autorinėmis teisėmis, prekės ženklais ar verslo paslapčių išsaugojimu. Daugelis įmonių turi pavadinimus, prekinius ženklus ar panašius ženklinimo būdus. JAV patentus ir autorines teises prižiūri federaliniai įstatymai, tuo tarpu prekybos paslaptis ir prekės ženklinimą saugo valstijos įstatimai. Dėl ypatingos intelektinės nuosavybės prigimties, verslui reikalinga apsauga visose srityse, kuriose yra konkurentų. Daugelis šalių pasirašiusios tarptaurines sutartis susijusias su intelektine nuosavybe ir įmonės, registruotos šiose šalyse, privalo laikytis valstybinių įstatymų saistomų su šiomis sutartimis.

H3 Atskleidimo ir bendradarbiavimo reikalavimai

Akcininkų, partnerių ar narių santykius bei teises dalinai reguliuoja konstituciniai dokumentai ir dalinai jurisdikcijos teisė, kuri priklauso nuo subjekto sukurimo vietos. Trumpai tariant, įmonės akcininkai, partneriai ar nariai ribotos nuosavybės įmonėse yra apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės skoloms bei kitiems įsipareigojimams, kurie priklauso sukurtam atskiram teisiniam subjektui.

H4 Verslo įmonės dydis bei apimtis, struktūra, valdyba ir nuosavybė

Trumpai tariant, įmonės akcininkai, partneriai ar nariai ribotos nuosavybės įmonėse yra apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės skoloms bei kitiems įsipareigojimams, kurie priklauso sukurtam atskiram teisiniam subjektui (juridiniam asmeniui).

Sąrašas

  • Sektorius ir valstybė;
  • Tikroji ūkinė bendrija;
  • Mokesčių lengvatos.

Numeracija

  1. Sėkmingos plėtros entuziastus;
  2. Profesionalų valdoma organizacija;
  3. Valstybės ekonomikos plėtrą.

Veiklos dokumentai

Lentelė

Teikiamos paslaugosNaudojimo klausimais
sėkmingos plėtros entuziastussėkmingos plėtros entuziastus
profesionalų valdoma organizacijaprofesionalų valdoma organizacija
valstybės ekonomikos plėtrąvalstybės ekonomikos plėtrą

Galerija

DUK

Akcininkų, partnerių ar narių santykius bei teises dalinai reguliuoja konstituciniai dokumentai ir dalinai jurisdikcijos teisė, kuri priklauso nuo subjekto sukurimo vietos. Trumpai tariant, įmonės akcininkai, partneriai ar nariai ribotos nuosavybės įmonėse yra apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės skoloms bei kitiems įsipareigojimams, kurie priklauso sukurtam atskiram teisiniam subjektui (juridiniam asmeniui).

Akcininkų, partnerių ar narių santykius bei teises dalinai reguliuoja konstituciniai dokumentai ir dalinai jurisdikcijos teisė, kuri priklauso nuo subjekto sukurimo vietos. Trumpai tariant, įmonės akcininkai, partneriai ar nariai ribotos nuosavybės įmonėse yra apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės skoloms bei kitiems įsipareigojimams, kurie priklauso sukurtam atskiram teisiniam subjektui (juridiniam asmeniui).

Akcininkų, partnerių ar narių santykius bei teises dalinai reguliuoja konstituciniai dokumentai ir dalinai jurisdikcijos teisė, kuri priklauso nuo subjekto sukurimo vietos. Trumpai tariant, įmonės akcininkai, partneriai ar nariai ribotos nuosavybės įmonėse yra apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės skoloms bei kitiems įsipareigojimams, kurie priklauso sukurtam atskiram teisiniam subjektui (juridiniam asmeniui).

Akcininkų, partnerių ar narių santykius bei teises dalinai reguliuoja konstituciniai dokumentai ir dalinai jurisdikcijos teisė, kuri priklauso nuo subjekto sukurimo vietos. Trumpai tariant, įmonės akcininkai, partneriai ar nariai ribotos nuosavybės įmonėse yra apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės skoloms bei kitiems įsipareigojimams, kurie priklauso sukurtam atskiram teisiniam subjektui (juridiniam asmeniui).

Akcininkų, partnerių ar narių santykius bei teises dalinai reguliuoja konstituciniai dokumentai ir dalinai jurisdikcijos teisė, kuri priklauso nuo subjekto sukurimo vietos. Trumpai tariant, įmonės akcininkai, partneriai ar nariai ribotos nuosavybės įmonėse yra apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės skoloms bei kitiems įsipareigojimams, kurie priklauso sukurtam atskiram teisiniam subjektui (juridiniam asmeniui).

Akcininkų, partnerių ar narių santykius bei teises dalinai reguliuoja konstituciniai dokumentai ir dalinai jurisdikcijos teisė, kuri priklauso nuo subjekto sukurimo vietos. Trumpai tariant, įmonės akcininkai, partneriai ar nariai ribotos nuosavybės įmonėse yra apsaugoti nuo asmeninės atsakomybės skoloms bei kitiems įsipareigojimams, kurie priklauso sukurtam atskiram teisiniam subjektui (juridiniam asmeniui).

Užklausos forma

Tinklelis

Orlen UAB
Orlen UAB
Orlen UAB
Orlen UAB
Orlen UAB
Orlen UAB
Orlen UAB
Orlen UAB
Orlen UAB
Orlen UAB
Orlen UAB
Orlen UAB

Pasiūlymai teisėkūrai

Data Adresatai Raštai
2024-06-12

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Dėl stacionarinių ir skubiosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų
2024-06-11

LR Seimo Ekonomikos komitetas

Pasiūlymas dėl Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3815
2024-06-11

LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetas

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės gynybos fondo įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimo projektų
2024-06-03

LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas M.Lingė
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė I.Haase
Kopija:
LR Seimo valdyba
Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos dekanė prof. dr. Lyra Jakulevičienė
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas doc. Dr. Haroldas Šinkūnas
LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto nariai
LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai

Dėl LR Mokesčių administravimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3609 ekspertinio teisės akto vertinimo pristatymo LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje birželio 5 d.
2024-06-03

Lietuvos Respublikos Seimo nariai

Pozicija dėl siūlymo drausti parduoti nealkoholinį alų ir kitus alkoholinių gėrimų pakaitalus asmenims, jaunesniems nei 20 metų
2024-05-31

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos iki 2030 metų gairių įgyvendino stebėsenos“ projekto
2024-05-30

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijos

Dėl Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio pakeitimo ir papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-3329(2)
2024-05-29

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Atsakymas į klausimyną dėl galimų priemonės ar priemonių, susijusių su deramu darbu platformų ekonomikoje, nustatymo
2024-05-28

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijos
Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Dėl Lietuvos Respublikos Valstybės gynybos fondo įstatymo ir susijusių teisės aktų pakeitimo projektų
2024-05-27

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
kopija
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2024-05-24

LR finansų ministrė G.Skaistė
LR užsienio reikalų ministras G.Landsbergis
kopija
LR ekonomikos ir inovacijų ministrė A.Armonaitė

Dėl narystės Amerikos plėtros banke ir Afrikos plėtros banke
2024-05-23

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) dėl darbo skaitmeninėse platformose sąlygų gerinimo perkėlimo į nacionalinę teisę
2024-05-21

LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas

Dėl Įstatymų projektų, susijusių su darbuotojų saugos ir sveikatos teisinio reguliavimo tobulinimu
2024-05-17

LR energetikos ministerija

Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto
2024-05-14

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX–1691 3, 4, 5, 6, 8, 13, 28, 29, 30, 33, 35(1), 35(2), 35(7) ir 35(8) straipsnių pakeitimo ir įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projekto (Nr. 24-7442)
2024-05-14

LR Seimo Užsienio reikalų komitetas
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas
LR Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 21(1), 26, 28, 35, 36, 40, 44, 44(1), 50, 53, 57, 57(1), 58, 59, 61, 62, 62(1), 63, 94, 95, 103, 133, 138, 139 ir 140(26) straipsnių pakeitimo ir 61(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto (Nr. XIVP-3635)
2024-05-09

Lietuvos Respublikos finansų ministrė G.Skaistė

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 8, 16, 17, 21 ir 37 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIVP-3712
2024-05-09

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Dėl Vyriausybės nutarimo Nr. 899 pakeitimo projekto Nr. 24-7832
2024-05-06

Lietuvos Respublikos Seimo nariai

Dėl Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3309
2024-04-29

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerė G.Balčytytė
Lietuvos Respubublikos aplinkos ministerijos kanclerė L.Masiliauskaitė

Dėl teisės akto projekto išėmimo ir Vyriausybės tarpinstitucinio pasitarimo darbotvarkės ir pakartotinio derinimo
2024-04-25

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dėl LRV darbo grupės kūrimo naujos redakcijos Akcinių bendrovių įstatymo aptarimui
2024-04-23

LR Seimo Užsienio reikalų komitetas
LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas
LR Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2260 26, 35, 41, 42, 44, 53, 107 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3352
2024-04-23

LR Socialinių reikalų ir darbo komitetas
kopija
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 115 ir 122 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIVP-2605)
2024-04-19

LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetas
kopija
LR Seimo Biudžeto ir finansų komiteto biuras

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimų projekto Nr. XIVP-3609
2024-04-16

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus teritorinė ligonių kasa

Dėl informacijos pateikimo
2024-04-10

LR finansų ministerija
kopija
LR Vyriausybė
LR kultūros ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 24-5486
2024-04-09

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija
kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Dėl reorganizuojamos Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos
2024-04-09

LR Sveikatos reikalų komitetas

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projekto
2024-04-08

Lietuvos Respublikos Seimo frakcijos
kopija
LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas
LR Seimo Ekonomikos komitetas
LR Seimo Kaimo reikalų komitetas
LR aplinkos ministerija
LR sveikatos apsaugos ministerija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
LR žemės ūkio ministerij

Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 50 ir 52 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo 2 priedo pakeitimo ir papildymo 5 priedu įstatymo projekto (Reg. Nr. XIVP-3555)
2024-04-04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įstatymo 19 straipsnio nuostatų komentarų projektų
2024-03-22

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Dėl Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 24-3611
2024-03-22

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Dėl 2023 m. spalio 19 d. Nacionalinės kolektyvinės sutarties Nr. PV3-764
2024-03-19

LR Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
LR finansų ministrė Gintarė Skaistė
LR ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė
LR kultūros ministras Simonas Kairys

Dėl tarpinstitucinio ministerijų bendradarbiavimo rengiant kompleksinį azartinių lošimų reklamos reguliavimo iniciatyvų vertinimą
2024-03-19

LR Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
LR žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas
LR aplinkos ministras Simonas Gentvilas
kopija
LR Vyriausybės kanceliarija
LR ekonomikos ir inovacijų ministerija
LR teisingumo ministerija
LR finansų ministerija
LR konkurencijos taryba

Dėl naujo LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr.IX-1314 1, 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto siūlymo
2024-03-18

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktų svarstyti įstatymų projektų, susijusių su darbuotojų saugos ir sveikatos teisinio reguliavimo tobulinimu
2024-03-18

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 26, 28, 35, 40, 44,  53, 57, 571, 58, 61, 62, 63, 95, 103, 133, 138 ir 139 straipsnių pakeitimo ir 611 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 57 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų derinimo
2024-03-12

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Milijardas verslui“ schemos patvirtinimo“ projekto
2024-03-12

Lietuvos Respublikos Seimo nariai

Žiniasklaidos atstovų kreipimasis: prašome azartinių lošimų reguliavimo iniciatyvas, įskaitant ir reklamos srities, vertinti kompleksiškai
2024-03-08

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Dėl Akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto
2024-03-01

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Dėl aktualių klausimų asociacijų veikloje
2024-02-28

Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir finansų komitetas

Dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275  2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48 ir 49 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 15(1), 15(2) ir 46(1) straipsniais įstatymo projekto Nr. XIVP-3357
2024-02-26

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

Dėl tabako gaminių akcizų 2025 m. – 2027 m.